top of page

את הפעילות הזו מרכזות מנהלות המחוז והמארגנות המקומיות, שמסייעות לתושבים ותושבות להתארגן, לקבל כלים, לפתח מיומנויות ולהתחיל להשפיע על סביבת המגורים שלהם.

פעילות השטח שלנו מתמקדת בהקמת ועדי שכונה ומשימה, שמיום הקמתם מתנהלים בצורה דמוקרטית, נותנים ייצוג לאוכלוסיות השונות ופועלים בשם התושבים מול השלטון המקומי.

בואו

נעשה

את הצד המעשי של הפעילות שלנו אפשר לחלק לשניים - פעילות שמגיעה מהשטח, ומטפסת לחלונות הגבוהים (Bottom-up),

ופעילות שמכוונת למקבלי ומקבלות ההחלטות ומחלחלת למטה (Top-down).

סביבה וקיימות

מאבק במזהמים, עידוד ריאות ירוקות, טיפול באשפה ומיחזור, עידוד השימוש באנרגיות מתחדשות.

תחבורה

התאמת התחב"צ לצרכים, תחזוקת דרכים, הרחבת שבילי אופניים, שיפור המרחב להולכי רגל מאבק בגודש בכבישים, שילוביות בין סוגי תחבורה.

חינוך

טיפול בסוגיות פדגוגיות וניהוליות, תנאים, נגישות, הגיל הרך, צרכים מיוחדים.

תכנון, בנייה ודיור

שיתוף ציבור בתהליכי תכנון, טיפול בתשתיות עירוניות חסרות או לקויות, סוגיות בפינוי בינוי,  דיור ציבורי ופתרנות דיור.

ביטחון אישי

מאבק באלימות, מרחב ציבורי בטוח, תאורה וקידום תשתיות מצמצמות פשיעה, הקצאת משאבים לסיירות וחינוך אזרחי.

הפעילות

שלנו נוגעת

במגוון תחומים

הפעילות הציבורית שלנו מבוססת על עבודה שוטפת מול גורמי ממשל, בממשלה, בכנסת, בעיריות ובמועצות - אנחנו פועלים לקידום מדיניות שמעניקה יותר כוח וסמכות לתושבים ולתושבות. במקביל, אנחנו פועלים להעלות מודעות ולהכשיר את הקרקע הרעיונית לשינוי שיטת הממשל שתעניק לאזרחים יותר השפעה וייצוג בדרגות הממשל השונות, מהרמה המקומית, דרך המחוזית ועד הלאומית.