top of page

רשויות מטרופוליניות לתחבורה - נייר מדיניות

עודכן: 13 ביוני 2023

נייר מדיניות זה מוגש על-ידי צוות תחבורה של תנועת "ישראל 2050 ", מבית "תנועה ישראלית", אשר שם למטרה לקדם מדיניות להגברת השימוש בתחבורה הציבורית וצמצום הגודש בכבישים, על-ידי שיפור יעילותה, היותה אמינה, נוחה ונגישה יותר.

תנועת "ישראל 2050 " היא תנועת צעירים ארצית אשר הוקמה בשנת 2013 , הפועלת לשיפור המציאות הכלכלית-חברתית בישראל על-ידי חיזוק ההשפעה האזרחית על המערכת הדמוקרטית לטובת האינטרס הציבורי הרחב. "תנועה ישראלית" הוקמה בשנת 2020 ופועלת לחיזוק ההשפעה האזרחית על השלטון המקומי והלאומי על-ידי ארגון תושבים בשטח וקידום שינויים מבניים בשיטת הממשל. התנועה שואפת לסלול את הדרך לשיטת ממשל מתוקנת, הוגנת ודמוקרטית יותר שתעודד מעורבות ותעניק ייצוג אמיתי לכלל אזרחי ישראל.


צוות תחבורה תשפ"ג : איתמר וקס, נתנאל בלוך, יוליה גוטמן, ניל דויטש, אמונה חיה-לוי, ורד משולם, יונתן ספיר, דובאל פרדיגוט, רועי קוסטיקה, אופיר רוזנבוים ואביטל שטרן.


תודה גם לגילה ברקוביץ-סמין מנהלת "ישראל 2050 " ומלי טופצ'יאשוילי ראש תחום מדיניות וקשרי ממשל ב-"תנועה ישראלית". תודה גם לעמרי מטר (ארגון "תחבורה בדרך שלנו"), סיון שמואלוביץ' (ארגון " 15 דקות"), בר גיסין, אהוד עוזיאל ואיל השקס על ההערות המחכימות והסיוע בעריכת המסמך.תקציר מנהלים

מדינת ישראל התאפיינה בעשורים האחרונים במגמה של גידול אוכלוסין והרחבת הערים, אולם התחבורה הציבורית אינה מצליחה לעמוד בביקושים - מצב המדרבן שימוש ברכב הפרטי ומוביל לגודש קיצוני. הגודש פוגע משמעותית בכלכלת המדינה, רווחת התושבים, בריאות הציבור ואיכות הסביבה, והנזקים מוערכים בעלויות של כ- 25-50 מיליארד ש"ח בשנה , אשר הולכות ותופחות עם השנים. למשבר מספר גורמים: מחסור בתשתיות תחבורה ציבורית, תכנון עירוני המותאם לרכב הפרטי, תמריצים שונים לשימוש ברכב הפרטי ומחסור בנהגי אוטובוס. אולם, כפי שעלה על ידי מספר ועדות וגופים שונים, הבעיה המבנית העיקרית הינה ריכוז מרבית סמכויות תכנון וניהול התחבורה בידי משרד התחבורה. ריכוזיות זו מביאה לחוסר יעילות המתבטא בעלויות תקציביות עודפות, לתכנון שאינו אופטימלי, לעיכוב בביצוע פרויקטים ולשימוש שאינו מיטבי במשאבים הציבוריים.


על-כן, אנו סבורים שיש לבזר סמכויות תחבורה שונות מידי משרד התחבורה אל גופים בשם

"רשויות מטרופוליניות לתחבורה". מדובר בגופי ביניים העומדים בתווך שבין משרד התחבורה לרשויות המקומיות, ולהן מגוון סמכויות לניהול ותפעול התחבורה במרחב שהוגדר, כמו גם לגיבוש מדיניות תחבורה הוליסטית וארוכת טווח. להקמתן תועלות רבות ובהן: תודעת שירות גבוהה, יצירת מבנה סמכויות ברור אשר יתרום לוודאות התכנונית, הקלה בעומס המוטל על משרד התחבורה כך שיוכל להתמקד במדיניות ותוכניות לאומיות ולזירוז הקמתן של תשתיות ציבוריות תוך השאת התועלות החברתיות-כלכליות. פתרון זה נתמך על ידי שורה של גופים מקצועיים, ארגוני תחבורה, ה - OECD ועדות ממשלתיות בישראל ומבקר המדינה וזו היא הדרך בה לרוב מנוהלות מערכות תחבורה מטרופוליניות בערים רבות בעולם ובהן לונדון, וושינגטון די.סי ושטוקהולם.


לאורך השנים נעשו בישראל מספר נסיונות לקידום הקמתן של רשויות מטרופוליניות, אך אלו לא צלחו מסיבות שונות ולא תמיד ענייניות . הקמתן עוגנה ב- 4 החלטות ממשלה אך לא יושמו עד כדי הקמה בפועל, והנושא נכלל מספר פעמים בחוק ההסדרים אולם בכל פעם הוסר ממנו. לרוב הדבר נבע מהתנגדות של משרד התחבורה לביזור סמכויותיו, מטענה כי השלטון המקומי אינו בשל למהלך, ממחלוקות בין משרדי התחבורה והאוצר על מתווה וולונטרי או מחייב ומחששות מפגיעה בסטטוס-קוו בנושא תחבורה ציבורית בשבת.


אולם לכל אלו אנו מציעים מספר מענים: העובדה שהנושא עולה מחדש שוב ושוב ותחת ממשלות שונות מעידה על תמימות דעים בקרב הגורמים המקצועיים על הצורך בהקמתן של רשויות מטרופוליניות, ומדובר בפתרון מקובל ומוצלח במדינות רבות בעולם; ניהול אזורי משותף של כמה רשויות מקומיות הקיים כבר כיום בנושאים כמו שפכים ופסולת, מעיד על אפשרות לשיתוף פעולה מוצלח, שיפור השירות לאזרח ואיכות הסביבה; ובנושא השבת, בטיוטת חוק ההסדרים לשנים 2023-2024 צויין שלא תהיה לרשויות המטרופוליניות סמכות לשנות את ההסדרים בנוגע לתח"צ בשבת, כך שאין חשש לפגיעה בסטטוס-קוו.


לאור התועלות הברורות אנו קוראים למשרד התחבורה להקים את הרשויות המטרופוליניות,

תחילה בדרך של האצלת סמכויות הדרגתית ובהמשך בחקיקה ראשית מלאה. לצד זאת, אנו

מעודדים את השלטון המקומי לקחת אחריות על נושא תכנון וניהול התחבורה הציבורית

בתחומו לשם שיפור ישיר של חיי התושבים . ניהול ריכוזי שייתכן והיה נכון לאוכולוסייה קטנה יותר מאשר כיום אינו אפשרי עוד ופתרון הרשויות מטרופוליניות הכרחי כדי להביא לשיפור רמת השירות בתחבורה הציבורית, להקלת הגודש, ולהבטחת המשך עתידה של מדינת ישראל ככלכלה מפותחת ומשגשגת.


נייר העמדה - רשויות מטרופוליניות בתחבורה

הורידו את המאמר כדי לקרוא את כולו:

רשויות מטרופוליניות - נייר מדיניות ישראל 2050
.pdf
הורידו את PDF • 442KBComentarios


bottom of page