top of page
Anchor 1

בחירות לשלטון המקומי הן חשובות ומשמעותיות ויש להן השפעה מכרעת על החיים של כל אחד ואחת מאיתנו: הרשות המקומית היא המנהלת את העיר בה אנו גרים, והחלטות שמתקבלות בה משפיעות על שורה ארוכה של תחומי חיים החל בניקיון הרחובות ותקינות התשתיות, ועד איכות החינוך ורמת הביטחון האישי. 

 

חשיבותן של הבחירות המקומיות, התעצמה והתחדדה לנוכח המלחמה. בתוך הכאוס העצום, שאפיין את ימיה הראשונים של המלחמה, התגלו מרבית הרשויות המקומיות במלוא תפארתן. הן אלה שתפסו פיקוד והצליחו לתת מענה לתושבים ולשמש ככתובת הראשית והמרכזית לכל צורכיהם החל בביטחון אישי, טיפול במיגון וכלה במענה רגשי  לכל מי שנדרש.

 

אנחנו נמצאים עדיין בעיצומה של המלחמה, שככל הנראה תימשך עוד חודשים ארוכים. ברור לכולנו, שיש צורך במנהיגים מקומיים חזקים, שיוכלו להיות שם בשבילנו התושבים. תוצאות הבחירות, ישליכו על החיים שלנו בחמש השנים הקרובות ולכן אנחנו צריכים להשפיע ולדעת לבחור נכון את המנהיגות המקומית.

 

רבים מאיתנו, לא מכירים כלל את המועמדים ובבואנו לבחור אנו נאלצים להסתמך על מצעי בחירות בלבד ובמקרה הטוב על היכרות שטחית במסגרת חוג בית. התקופה הנוכחית חידדה עבור כולנו עד כמה ביכולתנו להשפיע ולהכריע, אלא שלא די במימוש זכותנו הדמוקרטית, נדרשת בחירה מושכלת ומפוכחת כדי שראש הרשות, שיבחר יעבוד בשבילנו ולטובת עתיד ילדינו.

  1. הבחירות המקומיות תתקיימנה ב-27.2.24.

  2. כל תושב\ת מגיל 17 רשאי ומוזמן להצביע ולהשפיע.

  3. ברשויות מקומיות ישנם שני פתקי הצבעה, פתק צהוב לבחירת ראש הרשות ופתק לבן לרשימת חברי המועצה.

  4. במועצות המקומיות, ישנם שלושה פתקי הצבעה, פתק צהוב לראש המועצה, פתק לבן לבחירת חברי המועצה ופתק כחול לבחירת הוועד המקומי.

  5. משרד הפנים הקים פורטל מיוחד לקראת הבחירות המקומיות שבו תוכלו לבדוק היכן ממוקמת הקלפי הקרובה למקום מגוריכם.
    https://bchirot-muni.moin.gov.il

  6. את רשימת המועמדים הרשמית אפשר למצוא בפרסומים של ועדת הבחירות, וכן באמצעות הפרסומים של המועמדים עצמם בכלי התקשורת המסורתיים וברשתות החברתיות.

המסמך שלנו יעניק לכם כלים פרקטיים המבוססים על ערכים ועקרונות דמוקרטיים שיסייעו לכם לבחור נכון, אולם תחילה, כמה פרטים טכניים!

איך תבחרו במועמד הדמוקרטי הראוי ביותר לנהל את העיר שלכם?

בואו נצא לדרך! אלה הפרמטרים שיבטיחו שבחירתכם תחזק את הדמוקרטיה המקומית

im_68_icon_1.1.png
im_68_icon_1.7.png

עצמאות השלטון

המקומי

בחירה

אוטומטית

im_68_icon_1.6.png

כלים למימוש

מדיניות

im_68_icon_1.5.png

טיפול בסוגיות הבוערות בעיר

im_68_icon_1.4.png
im_68_icon_1.3.png
im_68_icon_1.2.png
im_68_icon_1.8.png

הגברת

השקיפות

ועדי

שכונות

ייצוג

שווה

השתתפות

דמוקרטית

השתתפות דמוקרטית

 

השתתפות דמוקרטית היא הליך של שיח בין האזרחים לבין גורמי הממשל לקראת קבלת החלטות בדבר גיבוש מדיניות או יישומה. השלטון המקומי אמור להיות זמין לנו - החל במוקד 106, זמינות ומענה של המוסדות המקומיים, מעורבות גבוהה בוועדי הורים במסגרות חינוכיות, השתתפות הציבור בתהליכי תכנון עירוני, והשתתפות אזרחית בתהליכי קבלת ההחלטות. כדי לממש את השתתפות התושבים קיימים ערוצי פעולה שונים, כגון: הליכי שיתוף הציבור באמצעות אתר אינטרנט ייעודי, קיום מפגשים וכנסים עם התושבים, הפצת סקרים ושאלונים דיגיטליים ועוד. ברמה הפורמלית, הליכים אלו נעים על פני מנעד רחב: בין השתתפות מינימלית בדמות יידוע בלבד בדבר המדיניות המתגבשת, ועד השתתפות משמעותית ושותפות אמיתית בקבלת החלטות על ידי כך, שהאזרחים בעצמם מגבשים את המדיניות. דוגמאות להשתתפות ברמה הגבוהה ביותר: דיון ציבורי משמעותי לפני קבלת החלטה בסוגיות מהותיות, תקצוב השתתפותי - התושבים יכולים להשתתף בחלוקת התקציב העירוני, יצירת ערוצי השתתפות בין ארגוני החברה האזרחית, ארגונים יציגים הפועלים ברשות (ועדי שכונות, ועדי הורים, התארגנויות אזרחיות) לבין הרשות במגוון רחב של תחומים וברמות שיתוף של עיצוב החלטות הרשות.

שאלות למועמד\ת - האם תקדם\י השתתפות דמוקרטית?

האם וכיצד את\ה מתכוונים לקדם הליכים של השתתפות דמוקרטית בהחלטות הרשות?

אם כן, באילו תחומים ולאיזו רמת שיתוף של התושבים את\ה שואף\ת? כיצד את\ה  מתכוון\ת לממש זאת?

im_68_icon_1.8.png

ייצוג שווה

לעיתים אנו נתקלים, במדיניות רשותית שמיטיבה רק עם חלק מהתושבים. לכן, חשוב להביא בחשבון סוגיות מגדריות ומרחביות: ייצוג מגדרי, מגזרי (דתי, אתני, לאומי), ושכונתי המייצרים הזדמנות שווה לכלל האוכלוסיות ליטול חלק בפעילות הציבורית וההשתתפות ובתהליכי קבלת ההחלטות. רשות מקומית דמוקרטית נדרשת לייצר שוויון הזדמנויות לכל המגדרים והמגזרים בעיצוב המדיניות העירונית. רצוי שהמועצה המקומית, או הגופים האזרחיים שאותם משתפים בתהליכי קבלת ההחלטות, ישקפו ככל הניתן את השונות באוכלוסייה, ואת תתי האוכלוסיות שבה. שונות וגיוון בייצוג מסירים את החשש מפני היווצרות מדיניות שתיטיב רק עם מגזר או אזור מסוים ברשות. כמו כן, ייצוג שוויוני מפחית את החשש מפני שחיתות ברשות המקומית ומונע השפעה לא פרופורציונלית של קבוצות קטנות.

שאלות למועמד/ת - האם תקדמו ייצוג שווה?

איך בנויה הרשימה שלך? איך תייצר/י קואליציה המייצגת את כלל אזרחי העיר בתהליכי קבלת ההחלטות?

כיצד תביא/י בחשבון את העמדות של כל המגזרים בעיר?

im_68_icon_1.2.png

ועדי שכונות

אחת הדרכים היעילות ביותר למיסוד השתתפות דמוקרטית וייצוג הולם בתהליכי קבלת ההחלטות היא באמצעות מוסד שכונתי מייצג, שאיתו מנהלים מקבלי ההחלטות בעירייה ממשק שוטף - ועד שכונה. הסיפור העירוני מורכב מתמהיל של שכונות. לכל אחת צביונה הייחודי, המבוסס על פי רוב על הפסיפס הקהילתי השונה הקיים בה. כלל השכונות בעיר מהוות יחד את הזהות העירונית כולה. אולם, כאשר מגוון מבורך זה פוגש את הפרקטיקה היום-יומית של ניהול עיר, ישנו קושי רב בדיוק הצרכים והסוגיות המעסיקות כל אזור בעיר בהתאם לאופיו המקומי. כמו כן, החולייה המקשרת בין התושבים בשכונות השונות, לבין נציגיהם בזרועות הממשל המקומי התנתקה לחלוטין. פעמים רבות נציגי הציבור אינם נותנים מענה לצרכי כלל התושבים שאותם הם מייצגים. ועד השכונה הוא התארגנות תושבים שנבחרת באופן דמוקרטי, מייצגת את כלל תושבי השכונה ומנהלת עימם תקשורת שוטפת וישירה באסיפות תושבים וסקרים. חשוב מאוד שוועד השכונה יהיה מורכב בעיקר מתושבים נציגי השכונה, ולא מעובדי עירייה, כדי לשמור על עצמאותו. במקביל, חשוב שיוכר באופן רשמי על ידי העירייה ויהיה לו מעמד בתהליכי קבלת ההחלטות ובתכנון העירוני.

 

שאלות למועמד/ת - האם תכירו בוועדי השכונות?

האם העירייה תחת הנהגתך תכיר בוועדי השכונות? מה המעמד שיינתן לוועדי השכונות בתהליכי קבלת ההחלטות? האם ועדי השכונות יקבלו סמכויות ותקציבים כדי לחזק את הקהילתיות בשכונות? האם תפעל\י לכינון תקנון מוסדר לוועדי שכונות אשר יבטיח ייצוג הולם ואת דרך הפעולה השוטפת של ועד השכונה?

im_68_icon_1.3.png
im_68_icon_1.4.png

הגברת השקיפות

כדי שנוכל להשתתף בצורה איכותית ואפקטיבית בנעשה בעיר, צריך שיהיה בידינו די מידע. הנגשת המידע והגברת השקיפות הם כלים דמוקרטיים ראשונים במעלה לשימור מנהל תקין והגברת אמון הציבור בנבחריו. השקיפות חשובה גם עבור שיפור יכולת הבקרה האזרחית וצמצום השחיתות ברשויות המקומיות. הנגשת המידע משמעותית בעיקר בכל הקשור לתקציב העירוני. הדוגמאות הנפוצות ביותר לכלים להגברת השקיפות ברשויות המקומיות הן: פרסום שאילתות של חברי המועצה, יומנים של ראש הרשות, חברי המועצה ופרטי התקשרות, פרסום ושידור "לייב" של ישיבות מועצה, פרסום תקציב מקומי, החלטות, דוחות מבקר, פרוטוקולים של ועדות, ופרסום נגיש של מסקנות והמלצות הוועדה.

 

שאלות למועמד/ת - כיצד תגבירו את השקיפות ברשות המקומית?

באילו כלים תשתמש/י להגברת השקיפות ברשות המקומית? האם תפעל/י להנגשתם?

באילו תחומים תפעל/י להנגשת המידע?

טיפול בסוגיות הבוערות בעיר

כל המועמדים מבטיחים לכם את אותם הדברים, פחות או יותר. היכן מצויים ההבדלים ועל בסיס מה אוכל להכריע במי לבחור? כולם רוצים ערים שאיכות החיים בהן היא גבוהה, דיור איכותי במחיר נגיש, תחבורה איכותית, סביבה נקייה, ביטחון אישי, חינוך איכותי ותשתיות עירוניות מתפקדות. ההבדלים אינם באים לידי ביטוי דווקא בסימון היעד עצמו, אלא בדרך אליו, וההשלכות הנוספות שעשויות להיות למדיניות הנבחרת. כל תחום מדיניות טומן בחובו תורות שלמות ומורכבויות גדולות - ואמירות כמו "נגדיל דיור בר-השגה" או "נפתור את בעיית הפקקים" אומנם מסמנות כוונות לפעולה - אך השאלה העקרונית היא כיצד תקדמו את המדיניות, וכיצד היא מתיישבת עם סדר היום העירוני הרחב יותר.

שאלות למועמד/ת - כיצד תטפל/י בסוגיות הבוערות שעל סדר היום העירוני? 

כיצד תבחר\י את דרכי הפעולה לטיפול בסוגיות השונות: דיור, תחבורה, ניקיון, סביבה, ביטחון אישי, תשתיות עירוניות וחינוך. איך תקדם\י את המדיניות? מהן החלופות? מה היה הליך החשיבה שמאחורי הבחירה ומדוע בחרת דווקא בכיוון הפעולה הזה? איך המדיניות מתיישבת עם הטוב העירוני המשותף?

im_68_icon_1.5.png

כלים למימוש מדיניות

העולם מלא בהבטחות בחירות שלא מומשו. איך אוכל לדעת שהמועמד\ת אכן יקיימו את מה שהם מבטיחים? התשובה טמונה בבירור הפער שבין עקרונות וערכים, לבין תוכנית עבודה סדורה וממשית. לעיתים קרובות כוונותיהם של המועמדים טובות ויש להם/ן רצון אמיתי להביא לפתרון הבעיות; אלא שאין הלימה בין העקרונות והערכים לבין הבסיס התקציבי של הרשות. ככל שתוכנית העבודה מוגדרת וברורה יותר, וככל שהיא מגובה בבסיס תקציבי איתן, כך עולה הסבירות שהיא באמת תצא אל הפועל. 

 

שאלות למועמד/ת - האם יש לך כלים ובסיס תקציבי לממש את המדיניות שלך?

האם קיימת תוכנית עבודה ממשית על פי המצע שלך? האם התייחסת לבסיס התקציב בהבטחות הבחירות שלך?

im_68_icon_1.6.png

בחירה אוטומטית

ממחקרים עולה שלראש רשות מכהן יש סיכוי של כ-70 אחוז להיבחר שוב בבחירות העוקבות. הסיבות לכך נעוצות, ככל הנראה, בעובדה שלעיתים אנו בוחרים באופן אוטומטי. השתדלו להימנע מבחירה במוכר ובידוע, אתגרו את עצמכם, צאו מאזור הנוחות והקפידו לשאול את עצמכם אם אתם באמת מרוצים מראש/ת הרשות המכהן/ת. כדאי לבדוק: מה מציעים המועמדים החדשים? ,האם הם מייצרים חלופות שיטיבו עם תושבי העיר?

שאלות לראש/ת העיר המכהן/ת 

אילו מטרות שהצבת לעצמך לא הצלחת לממש במהלך הקדנציה? איך תצליח/י לממש אותן אם תיבחר/י בשנית?

im_68_icon_1.7.png

עצמאות השלטון המקומי

אנו נמצאים כעת בתקופה סוערת, שכמוה לא ידעה מדינת ישראל. מחאות שוטפות את המדינה מחשש להרס הדמוקרטיה. בעידן שבו אזרחים רבים חשים שהשלטון המרכזי אינו מממש כהלכה את עקרונות הדמוקרטיה, יש חשיבות לכך שנדרוש שהשלטון המקומי יישם אותם ברמה המקומית. ראש רשות ומועצת העיר אמורים לשקף בצורה מיטבית את עולם הערכים של התושבים והתושבות - תוך הגנה על עקרונות שלטון החוק, השוויון בפני החוק והמשטר הדמוקרטי-ליברלי. כדי לממש זאת, עלינו לדרוש מהרשויות המקומיות: שוויון מלא בהענקת שירותים עירוניים לכל התושבים ללא הבדלי דת, גזע,  מגדר, נטייה מינית או גיל. חלוקת תקציבים ומבנים עניינית ולא סקטוריאלית לכל צורך - בין שזה בית לקהילה הגאה, מתנ"ס שכונתי, או בית כנסת חדש. שמירה על חופש הפרט, ובמיוחד חופש הדת והפולחן לצד חופש מכפייה דתית במרחב העירוני. ומעל הכול - קידום סובלנות וערבות הדדית בין כלל האזרחים והאזרחיות בעיר והטוב המשותף העירוני.

שאלות למועמדים/ות - כיצד תקדם/י את עצמאות השלטון המקומי?

כיצד תפעל\י לקידום הטוב המשותף. האם תדע להדוף גזירות של השלטון המרכזי שעלולות לפגוע בתושבי העיר או שמא, את/ה רואה עצמך כזרוע ביצועית של השלטון המרכזי בלבד?

im_68_icon_1.1.png

לסיכום

הבחירות הנוכחיות אולי יותר מתמיד הן משמעותיות ותוצאותיהן הן קריטיות בעבורינו התושבים. החודשים האחרונים אפשרו לנו לזהות מי המנהיגים המקומיים הנכונים לנו. מי תפקד בצורה המיטבית בזמן חירום, מי סיפק לנו את הביטחון הנדרש, מי נתן לנו מענה מהיר וזמין וניהל את העיר שלנו כמצופה ממנהיג מקומי. בחירות הן כלי למימוש הדמוקרטיה ותוצאותיהן משפיעות על חיי היומיום שלנו באופן ישיר במשך 5 שנים. זה הזמן שלכם להשפיע. אל תעשו "חיים קלים" למועמדים. אל תהיו פאסיביים. נסו להכיר אותם לעומק. השתתפו בחוגי בית ובכנסי בחירות. אל תסתפקו בתשובות לקוניות, אלא בקשו להבין אם ישנן כבר תוכניות ממשיות וסדורות, ודאגו להיות שם גם ביום שאחרי, כדי לוודא שכל מה שסיפרו לכם עתיד להתממש.

עו"ד מלי טופצ'יאשווילי

ראש מחלקת מדיניות וקשרי ממשל

תנועה ישראלית

 

ד"ר ניר ברק

המחלקה לפוליטיקה וממשל 

אוניברסיטת בן- גוריון בנגב

מי אנחנו?

תנועה ישראלית פועלת לחיזוק הדמוקרטיה בישראל, כדי שכל אזרח ואזרחית במדינת ישראל יוכלו להשפיע על נושאים החשובים לו. לצורך כך, תנועה ישראלית פועלת ליצירת כוח אזרחי ,שיוביל לתיקון שיטת הממשל וחיזוק הדמוקרטיה. התנועה פעילה ב-19 ערים ברחבי הארץ, מלווה התארגנויות של תושבים, מקימה ועדי שכונות, מקיימת הכשרות לפעילים ונציגי ציבור, במקביל לקידום מדיניות מול הרשויות והממשל. התנועה שואפת לשלב בעמדות השפעה מנהיגות מקומית, שתהיה מחויבת לייצג נאמנה את התושבים.

bottom of page