top of page
Banner_with_pic_woman.jpg

בנו

תמכו

הפעילות שלנו מבוססת על תרומות גדולות וקטנות של אנשים ונשים שאכפת להם, שמאמינים שיכול וצריך להיות פה טוב יותר. שמאמינים באנשים שחיים פה, שהם הכי מדהימים בעולם, וחושבים שיש פער גדול מדי בין האיכויות המדהימות של העם והאיכות של השלטון. כל תרומה עוזרת, ומנותבת ישירות להרחבת פעילות השטח שלנו.

תנועה ישראלית (ע"ר- הברית האזרחית הישראלית )

bottom of page