top of page

רוצים לקבל עדכון למייל?

הרשמו לניוזלטר, אנחנו שולחים

עדכונים פעמיים בחודש לכל היותר.

נשלח בהצלחה

אם מעניין אותך לבוא ולעבוד בסביבה ששואפת למצויינות, להישגים, לגיוון ולשינוי חברתי אמיתי, נשמח לקבל את קורות החיים שלך. כאן אנחנו מפרסמים את המשרות הפנויות בתנועה, כדאי להתעדכן מפעם לפעם.

התנועה בתנופה ואנחנו מחפשים עובדים, עובדות, מתמחים, מתמחות ומתנדבים שיירתמו למשימה ויחד איתנו יביאו יותר כוח ויותר סמכויות לאזרחים ולאזרחיות. אם התחברת לרוח שלנו ולמשימה שלנו,

Banner_lets_work.jpg

איתנו

בואו
לעבוד

יש למלא את כל השדות לפני שליחה, הודעת אישור הגשה תופיע רק לאחר מילוי תקין של כל השדות בטופס

לאיזה תפקיד מעניין אותך להגיש מועמדות*
צרוף קורות חיים

איזה כיף

שהגעת עד פה,

אנחנו ממש צריכים אותך איתנו!

כמה שאלות קצרות וסגרנו

את הפינה:

המשרות שלנו

bottom of page