top of page

The Amitai Family Foundation

לוגו לבן.png

קרן אמיתי, בשיתוף "תנועה ישראלית", תעניק תמיכה אישית וקהילתית באמצעות מענקים המאפשרים קידום יוזמות מקומיות של תושבים. התמיכה תוענק באופן ישיר לקבוצות וליחידים הפועלים במסגרת התארגנויות מקומיות לשיפור חיי היומיום של התושבים באזורם, חיזוק הייצוג המקומי וקידום הסוגיות המשותפות בשיח הציבורי העירוני.

התמיכה

מסלולי

*תינתן עדיפות לפעילויות בעלות בסיס להמשכיות

מענק קהילתי

מימון אירועים קהילתיים בעלי אופי מקומי

מענק אישי

פיתוח והעצמה אישית למוביל/ת קהילה מקומית

קריטריונים ותנאי סף

להגשה:

מענק קבוצתי

02

מענק קבוצתי יינתן לפעילות ופעילים בוועדי שכונות הפועלים/ות במסגרת התנועה  או נציגות תושבים מוכרת (ועד שכונה, ועד בית, התארגנות נושאית) הנמצאת באזורי הפעילות של תנועה ישראלית

 עדיפות ליוזמות

01

עדיפות תינתן ליוזמות המשלבות נכסים ומשאבים מקומיים בפעילות - בתי עסק, מוקדי ידע, אוכלוסיות מגוונות, מורשת מקומית וכדומה. 

זמן ההגשה

04

יש להגיש בקשה למענק לפחות 10 ימי עסקים לפני הפעילות המבוקשת. אם תוגש בקשה פחות מ-10 ימי עסקים עד לפעילות, היא תידחה באופן אוטומטי.

מענק אישי

03

מענק אישי מיועד למנהיגות ומנהיגים מקומיים הפועלים/ות במסגרת "תנועה ישראלית" במשך רבעון לפחות.

בקשות רטרואקטיביות

06

לא ניתן להגיש בקשות רטרואקטיביות (אירועים שכבר בוצעו).

סכום המענק

05

סכום המענק נע בין 500-1,500 ₪, כאשר ניתן להגיש בקשה אחת לרבעון, אך עד פעמיים בשנה קלנדרית (כלומר, תקרה של 3,000 ₪ לשנה).

תשלום המענק

07

המענק ישולם כהחזר הוצאות לאחר שיוגש דיווח אודות הפעילות. הדיווח יכלול דוח מילולי (פשוט!), תקציב מול  ביצוע וחשבוניות מס/קבלות עבור הפעילות. הדיווח יוגש עד חודש לאחר הפעילות.

banner.jpg
 • אתם ימין או שמאל?
  יש איתנו אנשים ונשים מכל רחבי המפה הפוליטית, וכולם מסכימים שזו לא שאלה של מי בשלטון, אלא של כללי המשחק. וכיום הכללים הם לא בעד האזרחים. אנחנו מאמינים שחילוקי דעות הם בריאים במסגרת דמוקרטית, ושהמסגרת צריכה לאפשר ייצוג טוב יותר ושיתוף רב יותר של אוכלוסיות שונות בתהליכי קבלת ההחלטות.
 • מי מממן אתכם?
  בשלב הזה המממן העיקרי הוא מייסד התנועה, התעשיין בועז אמיתי שמספק בסיס כלכלי של כ-3 מיליון שקלים בשנה. השנה גם הביעו בנו אמון עם תרומות נוספות קרנות יד הנדיב, ראסל ברי וגימפריץ׳. אנחנו ממשיכים לפעול לגיוס תרומות נוספות שיסייעו לנו להמשיך בעשייה ולהרחיב אותה, כל מקורות המימון ימשיכו להיות מדווחים לציבור בשקיפות מרבית. אין אצלנו תורמים עלומים, לתורמים ולתורמות שלנו יש שמות ופנים.
 • באילו תחומים אתם פועלים?
  אנחנו פועלים במגוון תחומים ומתחברים ליוזמות רבות שעולות מהשטח, תחומי הליבה בהם אנחנו פועלים הם: חינוך; תכנון, בניה ודיור; סביבה; תחבורה וביטחון אישי. משהו בתחומים הללו דורש תיקון באיזור המגורים שלך? נשמח לדבר על זה
 • איך אפשר לגרום לכם להגיע ליישוב שלי?
  פשוט ליצור איתנו קשר, אנחנו נגיע. ניפגש, נלמד את השטח ונתחיל להזיז דברים. איפה שיש יוזמה אזרחית ונכונות להתארגן, לקחת אחריות ולהשפיע - אנחנו מוצאים את הדרך לסייע, לתמוך, לחבר ולמנף.

ותשובות

שאלות

bottom of page