top of page

תנועות מקומיות - מודלים למעורבות אזרחית פוליטית

עודכן: 20 באפר׳ 2023

תנועות מקומיות הן חלק מהנוף הפוליטי המוניציפלי הנהוג בישראל מזה שנים רבות. מדובר על תופעה שחוזרת וקמה ברשויות רבות מדי מערכת בחירות ורבות מהתנועות האלו ממשיכות בפעילותן גם לאחר הבחירות. במדריך זה אנחנו מציגים מודלים למעורבות אזרחית פוליטית ברמה המוניציפאלית.


תהליך הפקת המדריך ועיקר הכתיבה הובלו על ידי מעין זיק, רכזת הכשרות, שריכזה את המידע ואת ראיונות השטח. טל סער, חוקר במחלקת המדיניות, שריכז מידע מהספרות. ליאת הלפרין שבחנה את התכנים המקצועיים ומאיר אברג'ל שכתב על החיבור לתנועות בשטח.


להורדת המדריך -


תנועות מקומיות
.pdf
Download PDF • 1.96MBCommentaires


bottom of page