top of page

תנועה ישראלית מובילה את המאבק לביזור סמכויות לרשויות המקומיות

עודכן: 5 בפבר׳ 2023

בתנועה ישראלית אנחנו מאמינים שהכוח האמיתי של חברה דמוקרטית נמצא בידיהם של האזרחים. בעזרת הליך סדור של ביזור סמכויות שלטוניות מהממשלה והכנסת אל הרשויות המקומיות אנחנו מבקשים לצמצם במעט את הריכוזיות הקיצוניות שממנה סובלת המדינה.

עולים לכנסת להגיש מסקנות לוועדה לביזור סמכויות לרשויות המקומיות

תנועה ישראלית תומכת בעיקרון הביזור אך עומדת על כך שכל רפורמה בנושא צריכה להיות מותנת ב:

  • חיזוק השפעת האזרחים על תהליכי קבלת ההחלטות.

  • קיום וחיזוק מנגנוני פיקוח ובקרה עצמאיים ובלתי תלויים.

  • הבטחת חלוקה הוגנת של משאבים לרשויות כדי להבטיח שאף אחד לא ישאר מאחור.

כחלק מהקמפיין אותו אנחנו מובילים הגשנו את המלצותינו הרשמיות לחברי הוועדה אשר דנה בהליך ביזור הסמכויות לרשויות המקומיות. כחלק מהדיון המתמשך בנושא עלינו לכנסת לא אחת כדי להשתתף בדיונים השונים ושניים מנציגנו המרכזיים בפעילות זו הם לא אחרים מאשר עילם לשם, ראש תחום המדיניות של תנועה ישראלית ומאיר אברז'ל, רכז רשת נבחרי הציבור וחבר מועצת העיר אשדוד.
עוד פעילויות שעשינו בנידון:


מכתב לשרה שקד על ביזור סמכויות

הסבר קצר על ביזור סמכויות

כשאנחנו מדברים על "ביזור סמכויות" אנחנו מדברים על העברת כוח וסמכויות מהשלטון מהממשלה והכנסת לשלטון המקומי. לתת לנבחרי הציבור המקומיים, שמכירים את הצרכים והבעיות שלכם מקרוב, את הסמכות לייצר פתרונות.


דוגמא? בבקשה. מערכת החינוך שלנו, סובלת מריכוזיות גבוהה במיוחד של משרד החינוך בהשוואה בין לאומית. לרשות מקומית אין זכות וטו בבחירת מנהל ביה"ס (!), למנהל בית הספר, אין זכות להכשיר בצורה יעילה את המורים שלו, התלמידים סובלים ממערכת מיושנת, לא גמישה ולא מותאמת לצרכים שלהם.


החדשות הטובות? בשנה האחרונה רה"מ אימץ חלק מקווי המדיניות שהצענו כדי להעביר סמכויות נוספות לשלטון המקומי.


החדשות הרעות? יצאנו לבחירות, והעבודה נפסקה.


עוד קצת חדשות טובות? אנחנו עובדים בימים אלה על קמפיין ציבורי כדי לדאוג שהחינוך של הילדים שלנו יהיה איכותי יותר ומותאם יותר.


יותר סמכויות לשלטון המקומי = יותר השפעה לתושבים.מה זה ביזור סמכויות

Comments


bottom of page