top of page

קול קורא: מענקים לחיזוק העורף הקהילתי

עודכן: 13 בנוב׳ 2023

בימים אלו אנו עדים להתגייסות אזרחית מופלאה ומרגשת לחזית הלחימה. אולם דווקא עכשיו אנחנו רוצים לחזק את העורף הקהילתי שלנו. בשל מצב החירום הלאומי, תוכנית המענקים של קרן אמיתי, בשיתוף תנועה ישראלית, מפנה את הזרקור אל הקהילות המקומיות - חלק מהחוסן הלאומי כולו.


למי מיועד המענק?

קהילות והתארגנויות מקומיות, אשר מעוניינות להוציא לפועל יוזמות קהילתיות בהתאם לצרכים ולאופי הקהילתי. זה יכול להיות כל דבר, כל עוד זה מופנה בחזרה אל הקהילה המקומית, ועונה על צרכיה - הדרכות עזרה ראשונה, הפעלות ויצירות לילדים, מעגלי שיח של קפה ומאפה במקלט הבניין וכל צורך קהילתי אחר שאתם זקוקים לו.


⬅ אתה חלק מהתארגנות מקומית ויש לך רעיון איך לעודד את השכנים?

⬅ את חלק מועד השכונה או הנהגת ההורים המקומית ורוצה לשמוע עוד פרטים?וובינר קול קורא: מענקים לחיזוק העורף הקהילתי

בקשה לקבלת מענק לחיזוק העורף הקהילתי


 

Comments


bottom of page