top of page

תנועה ישראלית בתקשורת - פברואר 2023

עודכן: 27 במרץ 2023

בתנועה ישראלית אנחנו פועלים ללא הפסקה כדי להביא לשינויים אמיתיים בחברה הישראלית. במקום להתעסק רק בדיבורים, אנחנו פועלים בשטח ומסייעים לאנשים להתאגד ולקבל מחדש שליטה על הדמוקרטיה שבה הם חיים.


כחלק מהפעילות השוטפת שלנו אנחנו מוזכרים ומופיעים בגופי התקשורת השונים מדי פעם. להלן האזכורים והפעילות שלנו בחודש פברואר כפי שהיא השתקפה בתקשורת הישראלית:


  • "אמא עצבנית" - ענבר דותן מראיינת את אחד מפעילי תנועה ישראלית מחיפה על אירוע הועדים שערכנו. פורסם ב:02/02/23  • ראש תחום המדיניות שלנו, עו"ד מלי טופצ'אשוילי, התראיינה לתוכנית של שרון כידון וישי שנרב בעקבות הצהרתו של השר מיקי זוהר בנושא מעורבות הרשויות המקומיות בדבר קיום אירועי תרבות בשבת. פורסם ב: 07/02/23  • "מנהיגים את השכונה" - כתבה הסוקרת את האקתון הייחודי שהתקיים בחולון כדי לגבש מודלים של מנהיגות תושבים שכונתית. מדובר על פיילוט ראשוני שקיימנו בשיתוף פעולה עם עיריית חולון והתקיים בהצלחה. פורסם ב: 27/02/23Comments


bottom of page