top of page

תנועה ישראלית בתקשורת - חודש יולי 2023

כמו בכל חודש, גם בחודש יולי 2023 אנחנו בתנועה ישראלית מרכזים בעבורכם ובעבורכן את כל הפרסומים השונים שבהם היינו מעורבים לאורך החודש האחרון. חודש יולי היה עמוס בפעילות של פעילי ופעילות התנועה ברחבי הארץ וחלק נרחב מפעילות זו זכה לסקירה תקשורתית.
  • "העותרים נגד חוק טבריה לא מרוצים" - ראיון ב - Ynet עם עו"ד מלי טופצ'יאשווילי, ראש תחום מדיניות וממשל בתנועה ישראלית בנושא העתירה שהגשנו לבג"ץ בדבר חוק טבריה. פורסם ב - 31.07.23
  • העיתונאית שרון כידון מצייצת על הצו שהוציא בג"צ בעקבות העתירה שלנו על חוק טבריה  • עו"ד מלי טופצ'שוילי ראש תחום מדיניות שלנו התראיינה לתאגיד כאן 11 ביום השידורים המיוחד שליווה את ההצבעה על ביטול עילת הסבירות. שודר ב - 24.07.23
Commentaires


bottom of page