top of page

תנועה ישראלית בתקשורת - אפריל 2023

חודש אפריל 2023 היה עמוס באירועים ובחדשות אשר סביבם היו דיונים נרחבים בתקשורת ובקרב הציבור. להלן סיכום של אזכורי תנועה ישראלית בתקשורת במהלך חודש זה:  • סעיף הרשויות המטרופוליטניות בחוק ההסדרים הוא מהסעיפים החשובים ביותר שלא מספיק מדובר עליהם. האזינו לראש תחום מדיניות וקשרי ממשל שלנו, עו"ד מלי טופצ'אשוילי, בראיון שהעניקה ל - Ynet Radio ב - 19 באפריל  • סמנכ"ל שטח והכשרות בתנועה ישראלית, שי גולוב, בראיון ב - 103FM שבו הוא מסביר מדוע וועדי השכונות שבו להיות פופולריים ומה יוצא מכך לתושבים. האזינו לראיון ששודר ב - 28 באפרילCommentaires


bottom of page