top of page

תנועה ישראלית בכנס השנתי של - Jewish Funders Network

עודכן: 23 במרץ

ב- 17/3 השתתפנו במפגש פתיחה לכנס השנתי של JFN ( Jewish Funders Network ) - הקהילה בינלאומית של קרנות ופילנתרופים אשר ייעודם לקדם נתינה משמעותית ולקחת חלק פעיל בתהליכים המשנים את דפוסי החשיבה והפעולה של הפילנתרופיה בעולם היהודי.מה באמת מטריד את יהדות העולם?

ה - JFN היא קהילה בינלאומית של קרנות ופילנתרופים אשר ייעודם לקדם נתינה משמעותית ולקחת חלק פעיל בתהליכים המשנים את דפוסי החשיבה והפעולה של הפילנתרופיה בעולם היהודי.


כ- 700 תורמים פרטיים וקרנות הגיעו לישראל מכל העולם לפגוש ארגונים שונים, לסייר במקומות שונים בארץ כדי לבחון כיצד הפילנתרופיה יכולה לסייע לישראל לצאת מהמשבר.
תנועה ישראלית בכנס ה - JFN

במהלך הכנס הצגנו לקהל המשתתפים את חזון התנועה: תיקון מבנה הממשל, שלתפיסתנו יסייע לחזק את הדמוקרטיה בישראל, ימתן את הריכוזיות של השלטון המרכזי ויעצים את כוחו של האזרח בתהליכי קבלת החלטות בנושאים שעל סדר היום שלו. נציגי הקרנות והתורמים התעניינו מאד בסוגיות שהעלינו, הם בקשו ללמוד יותר על הנושא ובעיקר לבחון למה זקוקה כעת החברה ישראלית כדי להתאושש מאירועי 7 באוקטובר.


במסגרת הכנס נתי בירמן מה - נעים, מנכ"ל תנועה ישראלית התראיין לערוץ הכנסת ושיתף את הצופים בסוגיות המעסיקות את יהדות העולם, במה הפילנתרופים מתכננים להשקיע את הונם, בחזון התנועה ובעיקר בדרכים בהן התורמים יכולים לסייע לחברה ישראלית כדי להתאושש מאירועי 7 באוקטובר.
Comentários


bottom of page