top of page

צועדים לקראת רשויות מטרופוליניות

בתנועה ישראלית אנחנו עוסקים מזה זמן רב בהעלאת הצורך בהקמת רשויות מטרופוליניות. כחלק מהקריאה שלנו לקידום רובד אזורי שיהווה גוף דמוקרטי ייצוגי ונבחר המקדם אינטרסים אזוריים, פעלנו רבות בכל הקשור להקמת גוף תחבורה אזורי, וכעת נראה שהרשות הראשונה עומדת לקום.תנועה ישראלית מברכת על החלטת משרד התחבורה לקדם הקמת רשויות מטרופוליניות. ביזור סמכויות ממשרד התחבורה אל גוף מתכלל אזורי הוא צעד שיביא לפתרון בעיות תחבורתיות, יקדם ביצוע פרוייקטים ושירותים לאזרח ויוריד מהעומס המוטל על המשרד.


רשויות מטרופוליניות מהוות קידום חשיבה אזורית המצעידה את מדינת ישראל לאמץ מדיניות המקדמת את התפיסה של המדינות המתקדמות ביותר בעולם.

מעבר לכך, זה צעד הכרחי לקידום תחום האזוריות במדינת ישראל.


תנועה ישראלית קוראת לקידום רובד אזורי שיהווה גוף דמוקרטי ייצוגי ונבחר המקדם אינטרסים אזוריים, לא רק בתחום התחבורה, אלא בכלל התחומים שבהם אוחזים סמכויות משרדי הממשלה השונים, שתסייע בצמצום הפערים החברתיים במדינת ישראל, תשפר את אורח חיינו בצורה בלתי רגילה ותעניק שירותים מותאמים לאזור בראייה מתכללת – כגון: הקמת אזורי תעשייה ומסחר, הקמת בתי חולים ומוסדות השכלה גבוהה ופתרונות תחבורה.


אלו לא יכולים להיות מוכרעים ברמה הרשותית, אלא מחייבים ראייה אזורית נרחבת יותר. רק דמיינו כיצד עבודת משרדי הממשלה תוכל להשתפר אל מול 20 ראשי אזורים ולא מול 258 ראשי רשויות!


מלחמת חרבות ברזל, שהביאה לפגיעה קשה בעורף הישראלי הדורשות פעולות שיקום מקיפות, מלמדת על הצורך בממשל מהיר, מחובר לרשויות לצורכיהן הדיפרנציאליים ובעל יכולת חשיבה אסטרטגית לוקאלית ומרחבית כאחד.

במרבית המדינות בעולם זהו תפקידו של השלטון האזורי, הממוקם בין השלטון המרכזי למקומי ומיטיב שיתופי פעולה הן בין רובדי השלטון השונים והן בין הרשויות שבתחומו.


מה זה רשויות מטרופולוניות?

מעוניניים לדעת מה זה רשויות מטרופולוניות? היכנסו וקראו את נייר העמדה שלנו בתנועה ישראלית שפורסם בחודש יוני 2023
Comments


bottom of page