top of page

סקר בחירות מקומיות 2024 של תנועה ישראלית

עודכן: 28 בפבר׳

לקראת הבחירות המקומיות של 2024 ערכנו בתנועה ישראלית, באמצעות מכון הסקרים גיאוקרטוגרפיה, סקר בקרב תושבי שמונת הערים הגדולות בישראל. הבחירות המוניציפאליות השנה היו הראשונות בהיסטוריה של המדינה שבהן אזרחים יוצאים להצביע בעת שהמדינה נמצאת במצב מלחמה. בחנו את מידת המוטיבציה לצאת ולהצביע בבחירות המקומיות בצל המלחמה, מה הם הנושאים המשמעותיים ביותר לבוחרים, מהי מידת ההשפעה של המלחמה על בחירת המועמד, מה הם דפוסי בחירת המועמד ועוד.על ממצאי סקר הבחירות של תנועה ישראלית

בסקר נשאלו 2019 נשאלים משמונת הערים הגדולות בישראל (ירושלים, תל אביב, חיפה, ראשון לציון, באר שבע, אשדוד, פתח תקוה ונתניה) ונבחנו עמדותיהם לפני ה - 7 באוקטובר ובשבוע האחרון של חודש ינואר 2024.


בבסיס הסקר, ניסינו להבין מה הם חמשת הנושאים העיקריים שמעסיקים את הנשאלים בכל הערים שנסקרו. הנושאים העיקריים שעליהם הצביעו הנסקרים הם - עומסי תנועה עם 21% מכלל הנשאלים, ביטחון אישי עם 15.8% , בעיות חניה עם 12.3% , חינוך עם 9.9% ותחבורה ציבורית עם 8.5% .


הערים שבהן תחום הביטחון האישי העסיק במיוחד את הנשאלים והם שמו אותו בראש הנושאים שבהם היו רוצים לראות שיפור הן: באר שבע (28%) חיפה (24.7%) הערים שבהן מככב נושא עומסי התנועה בראש הרשימה הן: פתח תקוה עם 30% מהנשאלים, ירושלים עם 25.9%, ראשון לציון עם 27.4%, אשדוד עם 23.9%, תל אביב עם 22.9% ונתניה עם 21%.


כשבועיים לפני קיום הבחירות כ - 89% מהבוחרים מעידים כי יצביעו בבחירות הקרובות לראשות העיר. כ - 32% ציינו שהם מתכננים לבחור במועמד שבחרו בו בבחירות הקודמות וכ - 20% יצביעו בעד מועמד אחר מהמועמד שבחרו בו בבחירות הקודמות . כ - 9% ציינו שאין בכוונתם להצביע בבחירות.

הקריטריונים על פיהם יחליטו במי לבחור : 57.7% ציינו שיבחרו במועמד שמקדם נושאים שחשובים להם, 48.9% ציינו טוהר מידות של המועמד ו - 43.7% שמו דגש על עשיה ציבורית עניפה.


לשאלה אם ארבעת חודשי הלחימה והחיים בשגרת חירום השפיעו על ההחלטה לגבי המועמד בו יבחרו כ - 91% ציינו שלא שינו את ההחלטה לגבי המועמד בו יבחרו, וכ - 9% ציינו כי שינו החלטתם בעקבות ההתנהלות המועמד במלחמה ובכל הקשור לתחום הביטחון האישי.


מסקנות מסקר הבחירות המקומיות 2024

נתי בירמן מה - נעים, מנכ"ל תנועה ישראלית, אמר על הסקר -

"הקשב של תושבי ישראל נמצא כיום באופן טבעי במלחמה בלבד אך כידוע הבחירות המקומיות יתקיימו בעוד פחות משבועיים ואסור שהן תחלופנה לידינו. חשיבות הבחירות המקומיות היא אקוטית במיוחד לנוכח האסון הכבד, שפקד אותנו ב - 7 באוקטובר והמלחמה שמתנהלת כבר ארבעה חודשים. השלטון המקומי הוכיח יכולת ניהול ותפקוד אפקטיבית ויעילה, רוב הרשויות סיפקו ועדיין מספקות לתושביהן את המענה בחירום, בזמן שמשרדי הממשלה היו בכאוס מוחלט ומנותקות מהאזרח. תוצאות הבחירות עתידות להשפיע על חיי האזרח כל אחד בעירו למשך 5 שנים ולכן הן משמעותיות כל כך.


כתנועה הפועלת לשינוי שיטת הממשל, ביזור סמכויות מהשלטון המרכזי ולחיזוק השלטון המקומי, אני קורא לכל תושבי מדינת ישראל למרות המלחמה והקשיים הנילווים לצאת להצביע ולבחור במנהיגות המקומית הראויה".


לקריאת ההודעה לעיתונות על סקר הבחירות המקומיות שקיימנו בתנועה -


הודעה לעיתונות- סקר בחירות מקומיות 2024- תנועה ישראלית
.
Download • 90KB

Comments


bottom of page