top of page

סקר של תנועה ישראלית בוחן את אמון הציבור במוסדות השלטון ושיטת הממשל

עודכן: 5 בפבר׳ 2023

70% מהמשיבים - הרשויות המקומיות קשובות יותר לצרכי התושבים, 76% בעד להעביר לרשויות סמכויות שלטון נוספות

בתנועה ישראלית אנחנו לא מסתפקים רק בפעולות שאנחנו מבצעים, אלא אנחנו מנסים תמיד לבחון את המציאות בשטח כדי לראות את התמורות ואת השינויים השונים. כחלק מהפעילות השוטפת שלנו גם השנה, כמו בכל שנה, ערכנו סקר ייחודי בקרב הציבור הישראלי כדי לבחון את מידת אמון הציבור במוסדות השלטון ובשיטת הממשל במדינה. את הסקר ערכנו בשיתוף עם מכון גיאוקרטוגרפיה והשתתפו בו כ – 500 איש ואישה מכלל האוכלוסיות והמגזרים.


להלן ממצאי הסקר:
עיקרי ממצאי סקר אמון הציבור של תנועה ישראלית

בסקר השנה ביקשנו לבחון כמה סוגיות מרכזיות שקשורות בדמוקרטיה הישראלית ובראשן הצבנו את שיטת הממשל הנהוגה במדינה ואת מקומן של הרשויות המקומיות במנגנוני הדמוקרטיה השונים. התוצאות אומנם לא מפתיעות, אך הן מעניינות מאוד.


פילוג תוצאות הסקר מראה לנו כי הציבור בישראל מתחלק באופן שווה בין אלו שסבורים כי יש לשנות את שיטת הבחירות הנהוגה לבין אלו שלא רואים בכך צורך, כאשר שיטת הממשל שזוכה לפופולריות הגבוהה ביותר כחלופה אפשרית היא שיטת הבחירות שלפי שמים שני פתקים – אחד לבחירת המפלגה והשני לבחירה ישירה של חברי הכנסת. אך בעוד שבשאלה זו הציבור מתחלק כמעט שווה בשווה, ישנה הסכמה כמעט גורפת של 70% מהציבור כי הרשויות המקומיות צריכות לקבל סמכויות נרחבות יותר זכות העובדה שהן קשובות יותר לרחשי הציבור ומנסות באמת לפעול למענו.


התמיכה הגורפת הזו ברשויות המקומיות חוצה את כל המגזרים ואת כל החתכים הדמוגרפים. חילונים, חרדים, ערבים, מצביעי ימין ומצביעי שמאל. כל אלו ללא יוצא מן הכלל מאמינים כי על השלטון המקומי לקחת חלק פעיל יותר בדמוקרטיה כדי שהציבור יוכל ליהנות מרמת שירותים איכותית יותר. בעוד התמיכה בשלטון הארצי הריכוזי נמצאת בשפל היסטורי והתדמית הציבורית סביבה היא בעיקרה שלילית, הרשויות המקומיות זוכות לאהדה גוברת וכפועל יוצא מכך גובר גם הרחש הציבורי סביב שאלת שיטת הממשל.


שיטת הממשל בישראל – מה העם חושב בנושא?

הנושא הראשון שביקשנו לבחון בסקר שקיימנו היה שיטת הממשל הנהוגה במדינה. כיום הציבור הישראלי שיוצא להצביע עושה זאת על ידי פתק אחד של מפלגה. בשאלותינו בנושא ביקשנו לבחון את רחשי הציבור על שיטת הממשל הקיימת וניסינו להבין האם ישנה שיטה חלופית שהם מאמינים שתהיה מתאימה יותר למדינתנו. 50% מהמשיבים מאמינים כי יש צורך לשנות את שיטת הממשל, כאשר מרבית המשיבים היו משנים את שיטת הממשל לבחירה ישירה. חלופות אפשריות שהוצאו היו העלאת אחוז החסימה או הגבלת כמות המפלגות שיכולות לרוץ. הנתון המעניין ביותר בהקשר זה הוא ש – 67% מהמשיבים היו מעדיפים כי ההצבעה הישירה לאו דווקא תהיה לראשות הממשלה, אלא בעיקר להרכבת חברי המפלגה.


אמון הציבור במוסדות השלטון המקומי

אחד מהרעיונות המרכזיים שאנחנו בתנועה ישראלית מבקשים לקדם הוא ביזור הסמכויות לרשויות המקומיות, לכן ביקשנו לבחון את מידת האמון של הציבור במוסדות השלטון השונים וכך גילינו כי 70% מהישראלים מדרגים את הרשויות המקומיות במקום הראשון כאשר הם נשאלו מי לדעתם קשוב יותר לצרכיהם ומנסה לפעול למענם. מרבית האנשים (53%) מיקמו את הממשלה במקום השלישי והאחרון ואילו הכנסת זוכה אומנם ליותר דירוגים במקום השני, אך גם להכי מעט אנשים שדירגו אותה במקום הראשון.


הסיבה שאמון הציבור במוסדות השלטון הארצי צונחת נובעת מכך ש - 78% מהציבור מאמין כי התנהלות חברי הכנסת היא אחד הגורמים העיקריים שמובילים למחלוקות ופילוגים בחברה. אבל הדבר המעניין ביותר שגילינו בהקשר זה הוא שההסכמה הזו חוצה את כל המגזרים, אך היא רווחת יותר בקרב חילונים ואלו שהצביעו לממשלה היוצאת.


ביזור סמכויות לרשויות המקומיות

הנושא האחרון שאותו בחנו בסקר היה הרחבת הסמכויות לרשויות המקומיות ושמחנו לראות כי 76% מהציבור תומך בהרחבת סמכויותיהן של הרשויות המוניציפליות, ובעיקר שמחנו לראות כי מרבית האנשים מאמינים כי באמצעות שינוי זה אפשר יהיה לצמצם את הפערים והקרעים בעם. כך למשל 60% מהמשיבים מאמינים כי כל רשות מקומית צריכה להחליט בעצמה על קיום תחבורה ציבורית בשבת בשטחה ו – 65% תומכים בהרחבת סמכויות הרשויות המקומיות גל בכל הקשור לחינוך.
Comments


bottom of page