top of page

סמינר אמצע לתכנית ההכשרה ״ישראל 2050״ מבית תנועה ישראלית

עודכן: 29 במרץ 2023

תעסוקה, פיננסים, תחבורה, חינוך ואקלים - אלו 5 צוותי ההשפעה שלנו בישראל 2050, שהתכנסו כולם ביום שישי האחרון לכנס אמצע חגיגי, כדי להציג לצוותים האחרים את מצב ההתקדמות שלהם בתחומם. דנו על מגוון רחב של נושאים - החל בקשרים עם ארגונים מקבילים, דרך לובי בכנסת, ועד מחקר ועבודה מול פעילים.


במסגרת ההכשרה המשתתפים לומדים סוגיות חברתיות-כלכליות, מגבשים ניירות עמדה שמציעים פתרונות מעשיים, ופועלים לקידום פתרונות אלו מול הכנסת והממשלה תוך ניהול קמפיין לגיוס תמיכה ציבורית במהלכים.


זה אומנם היה רק כנס אמצע של שנת פעילות, אבל כבר יש לנו עוד מ-ל-א תוכניות ועבודה לחצי השני של השנה אז שווה להישאר מעודכנים.Commentaires


bottom of page