top of page

ניצחון לתושבי סטלה מאריס

ניצחון למאבק הציבורי שלנו בחיפה! רשות מקרקעי ישראל ועיריית חיפה סיכמו כי בשטח הבסיס בראש הכרמל, יוקם פארק ירוק, מלונאות ושטחי מסחר במקום שכונה עם מאות יחידות דיור.

מאבק תושבי שכונת סטלה מאריס ותנועה ישראלית

רשות מקרקעי ישראל תכננה ויזמה תוכנית לבניית שכונה חדשה הכוללת 460 יחידות דיור באיזור סטלה מאריס, בצמוד למקדש הבאהיים ומנזר הכרמליטים על שטח הבסיס הצבאי.


בתחילה חברי הועדה המקומית לתכנון ובניה היו בעד התוכנית, אבל אז תושבי השכונה פנו אלינו לתנועה ישראלית. יחד עם התושבים, ועם ארגונים נוספים, יצאנו למאבק נגד התוכנית ודרשנו כי במקומה יוקם פארק ירוק שיתכתב עם צביון העיר. לאחר דיונים בנושא, חברי הועדה המקומית קיבלו את עמדתינו והחליטו להתנגד לתוכנית.


הצלחת המאבק וההחלטה על ביטול התוכנית המקורית ויצירת תכנית חלופית היא דוגמא מצוינת לכוחן של התארגנויות ושל תושבים שלא מרפים, מגישים התנגדויות, מנהלים שיח מול אנשי מקצוע בתוך הרשות המקומית וכן עם גורמי התכנון ומצליחים לשנות החלטות לטובת איכות החיים שלהם.


תנועה ישראלית והוועד מברכים את העירייה ואת רמ"י אשר ידעו לשקול מחדש את הדברים וליזום תוכנית חלופית שתיטיב עם כולם.


Comments


bottom of page