top of page

ניוזלטר תנועה ישראלית - אוגוסט 2023

תנועה ישראלית פועלת למען חיזוק הרשויות המקומיות, וחיזוק מעמדם של חברי המועצות המקומיות. לקראת הבחירות המקומיות אנחנו מגבירים את מאמצינו כדי להביא לשינוי אמיתי בחברה הישראלית. כבכל חודש, גם בחודש אוגוסט הוצאנו בתנועה ישראלית ניוזלטר שמראה את הפעילויות שקיימנו במהלך החודש האחרון. היכנסו וקראו על ניירות העמדה שלנו, פעילות של תושבים מקומיים ועוד המון מידע וחדשות בנושא פעילות מקומית אזרחית.
Comments


bottom of page