top of page

המלצות לחיזוק מעמד חברי המועצה

עודכן: 7 בנוב׳ 2023

כחלק מפעילותנו השוטפת אנחנו בתנועה ישראלית שואפים לחזק ולהגביר את מעמדם של חברי המועצות המקומיות. מתוך אמונה כי הדמוקרטיה המקומית היא מאבני היסוד החשובים ביותר של הדמוקרטיה הישראלית, אנחנו מעוניינים לייצר תנאים וזכויות שיאפשרו לחברי מועצה לפעול בהתאם לדרישות ולצרכי התושבים שעליהם הם אמונים. לשם כך אנחנו פועלים נמרצות ולאחרונה אף שלחנו בנושא זה מכתב שהופנה לשר הפנים, משה ארבל, ולשר המשפטים, יריב לוין.הנדון: קידום הצעות חוק הנוגעות לחיזוק מעמדם של חברי מועצות ברשויות מקומיות.

תנועה ישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה וחברי מועצה החתומים על מכתב זה, קוראים לקדם את הצעות החוק המונחות על שולחן הכנסת בעניין מעמדם של חברי מועצה ברשויות המקומיות, לרבות הענקת גמול כספי והחזרי הוצאות.


חשיבות הנושא:

1. כיום, אין לחברי המועצה כמעט כלים וסמכויות לביצוע עבודתם, והם אינם זוכים לתגמול כספי ואף לא להחזרי הוצאות. מדובר בחסך דמוקרטי, המעניק עוצמה עודפת לראש הרשות אל מול חברי המועצה.


2. חולשתם של חברי המועצה פוגעת באופן משמעותי בדמוקרטיה המקומית ובאפקטיבית של הרשויות המקומיות. בהיבט הדמוקרטי, חשוב לזכור כי המרחק בין הציבור לבין נבחריו בכנסת ובממשלה גדול ביותר (בין היתר בשל היעדר מרכיב אישי ואזורי בשיטת הבחירות לכנסת), ולכן תפקידו של השלטון המקומי – שמטבעו קרוב לאזרח – בייצוג התושבים, צרכיהם ובעיותיהם מרכזי כל כך. בדומה, חברי המועצה הם בעלי היכרות מעמיקה עם – וידע רב על – צרכי התושבים, ולכן יש ביכולתם לתרום תרומה משמעותית לאפקטיביות של השלטון המקומי. כיום מתקשים חברי המועצה למלא תפקידים אלה – לייצג את התושבים ולתרום להתנהלות הרשות – בשל אותו חסך דמוקרטי.


3. במיוחד בשל היעדר תגמול כספי והחזרי הוצאות, מועמדים פוטנציאליים רבים נרתעים מהתמודדות – מה שפוגע בעיקר בחברי מועצה המייצגים שכבות אוכלוסייה מוחלשות; וחברי מועצה רבים שנבחרו לא ממשיכים לקדנציות נוספות. היעדר תגמול כספי גם מעצים את השחיתות, שכן במצב כזה, ייתכן שתושבים המעוניינים להיות חברי מועצה הם אלו המעוניינים לזכות באמצעות השררה ברווח עקיף ובטובות הנאה בדרכים שאינן כשרות.


4. גם במבט השוואתי, חברי המועצות ברשויות המקומיות בישראל חלשים במיוחד מול חברי מועצות בדמוקרטיות מפותחות אחרות. בפרט, במחקר שפרסם המכון הישראלי לדמוקרטיה ובדק 39 מדינות, רובן באירופה, לא נמצאה אפילו מדינה אחת שחברי המועצות ברשויות המקומיות בה אינם מקבלים תגמול כלשהו.


נושא זה רלוונטי מתמיד בשל כמה סיבות:

  1. קונצנזוס פוליטי: הצעות חוק זהות או דומות בעניין חיזוק מעמד חברי המועצה הוגשו לאחרונה על ידי חברי כנסת מכל הקשת הפוליטית: ח"כ אליהו רביבו (הליכוד) יחד עם שמונה חברי כנסת מהציונות הדתית ועוצמה יהודית; ח"כ נעמה לזימי (העבודה); חברי הכנסת רון כץ וטטאינה מזרסקי (יש עתיד); חבר הכנסת אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל); חבר הכנסת אברהם בצלאל (ש"ס), יחד עם קבוצת חברי כנסת נוספים.

  2. בחירות מוניציפליות קרבות: הבחירות המונציפליות ייערכו ב-31 לאוקטובר 2023. לאור התעוררות השיח הפוליטי, הציבורי והתקשורתי בעניין השלטון המקומי, והקונצנזוס הפוליטי בעניין חיזוק מעמדם של חברי המועצה, התקופה הקרובה תהווה הזדמנות היסטורית לתקן את העיוותים בתחום זה. מעבר לכך, חשוב במיוחד לחזק את מעמדם של חברי המועצה לפני הבחירות הקרבות משתי סיבות: ראשית, אם לא יוענקו לחברי המועצה כלים, סמכויות ובמיוחד תגמול כספי והחזרי הוצאות – הדבר עלול למנוע ממועמדים פוטנציאליים למועצה להתמודד. שנית, סביר להניח שאם תיקוני החקיקה הנדרשים לא יושלמו לפני הבחירות הקרובות אלא רק אחריהן, הרי שחלק מהם, במיוחד לעניין התגמול הכספי, יוכלו להיכנס לפועל רק לאחר הבחירות המוניציפליות הבאות, ב-2028.

  3. מודעות ציבורית גוברת: משבר הקורונה הגביר מאוד את המודעות בציבור לחשיבותו של השלטון המקומי לניהול אפקטיבי של חיי התושבים, וכן לצורך בחיזוקו. בסקר שערכה תנועה ישראלית נמצא שרוב הציבור תומך במתן תגמול כספי לחברי מועצה – נתון החוצה מגזרים ומעמדות. יש לציין כי במסגרת דיוני ועדת הפנים נידונו מספר פעמים סוגיות הקשורות במעמד חברי מועצה ברשויות המקומיות, אך דיונים אלו טרם הבשילו לכדי צעדים אופרטיביים.

הצעדים הנדרשים

כדי לחזק את היסודות הדמוקרטיים ואת האפקטיביות של השלטון המקומי יש לעגן בחוק את הסמכויות, הזכויות והתפקידים של חברי המועצה, כפי שבא לידי ביטוי בהצעות החוק שהוגשו לעיל ובעמדות ומסמכים של תנועה ישראלית והמכון הישראלי לדמוקרטיה. גם אם קיימים חילוקי דעות לגבי הצעדים המדויקים שיש לאמץ, קיימת הסכמה כללית לגבי עיקרי הדברים:

  • אימוץ מנגנוני תגמול כספי והחזרי הוצאות לחברי מועצה.

  • הרחבת זכות העיון והנגישות של חברי המועצה למסמכים שונים של הרשות, ובהם תכניות עבודה, תקציבים והחלטות.

  • הוספת סמכויות וכלים שיסייעו לחברי המועצה למלא את תפקידם, למשל חיזוק ועדת הביקורת של המועצה.

  • חיזוק הקשר בין חברי המועצה לציבור, בין היתר על ידי הגברת השקיפות של המועצה וועדותיה וקביעת "סל מינימום" של שירותי משרד שמיוקצו לחברי המועצה.

על כן, הארגונים והנציגים החתומים מטה קוראים לשרי הפנים והמשפטים לקדם חקיקה שמטרתה לחזק את מעמד את חברי המועצה – בכל השלבים ועד לאישורה הסופי בקריאה שלישית במליאת הכנסת. כאמור, על שולחן הכנסת מונחות כבר כעתה כמה הצעות חוק רלוונטיות, ולחלופין משרד הפנים יכול ליזום הצעת חוק ממשלתית בנדון, בין היתר בהסתמך על עבודה שנעשתה במשרד בשנים האחרונות בנושא זה. כאמור, קיימים חילוקי דעות לגיטימיים על התוכן המדויק של החקיקה שיש לאשר, ואלו ילובנו בפורומים המתאימים בממשלה ובכנסת.


Комментарии


bottom of page