top of page

מכתב בהול לשר הפנים מועד הבחירות לרשויות המקומיות

שר הפנים משה ארבל הודיע על החלטתו לקיים את מועד הבחירות לרשויות המקומיות בתאריך 30/01/2024.


אנו בתנועה ישראלית פנינו לשר ארבל בבקשה לקיים דיון חירום בוועדת הפנים של הכנסת לגבי אופן קבלת ההחלטה על המועד שנבחר. מפניות רבות, שהתקבלו בתנועה ממתמודדים למועצות עיר וכן ממתמודדים לרשות עיר עולה, שקיים חשש לפגיעה בהליך הדמוקרטי אם יתקיימו הבחירות במועד שנבחר.


פנייה דחופה לשר הפנים – דיון חירום בוועדת הפנים של הכנסת בדבר מועד הבחירות לרשויות המקומיות


"תנועה ישראלית" (ע"ר), פונה אלייך שר הפנים בעקבות החלטתך מיום 4.12.2023, לקיים את הבחירות המקומיות ב-30 לינואר 2024.


תנועה ישראלית מבקשת לקיים דיון חירום בוועדת הפנים, באשר לאופן תהליך קבלת ההחלטה לקיים את הבחירות במועד שנבחר. נבקש לדעת האם ההחלטה התקבלה על בסיס נתונים באשר למתמודדים למועצות בעיריות וכן למתמודדים לרשות המשרתים כעת במילואים בעקבות המלחמה? האם נלקחה בחשבון האפשרות, שההליך הדמוקרטי יפגע משום, שרבים לא יוכלו לנהל קמפיין בחירות ראוי, דבר שעלול לפגוע בזכותם להיבחר? כיצד נערך משרד הפנים לקראת הבחירות לרשויות המקומיות בשל העובדה, שכמאות אלפי חיילי מילואים גיוסו לשרת בחזית באופן המשפיע על זכות הבחירה וקיום הליך דמוקרטי תקין?


רקע:

  1. בהתאם להודעתך הוכרע כי בסעיף 1(א) לחוק הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ידחו ויתקיימו ביום כ' בשבט התשפ"ד, 30 בינואר 2024, וכי לפי סעיף 1(ב) לחוק ניתן לדחות את המועד לתקופה של חודש נוסף בכפוף לתנאים המפורטים בו.

  2. ואכן בהתאם לחוק, נקבע כי החלטה זו של שר הפנים איננה דורשת להביא את ההחלטה הזו של השר בפני ועדת הפנים והגנת הסביבה או מליאת הכנסת: לפי החוק, אם הממשלה לא מגישה עד סוף חודש דצמבר 2023 צו לדחיית הבחירות, מועד הבחירות יישאר בסוף חודש ינואר 2024.

תנועה ישראלית מבקשת התייחסות של שר הפנים לסוגיות הבאות וכן מבקשת לקיים דיון חירום בנושא בוועדת הפנים של הכנסת :


א. בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", גויסו מאות אלפי חיילי מילואים, בניהם מתמודדים למועצות ברשויות המקומיות וכן מתמודדים לרשויות המקומיות. עובדה זאת משפיעה על היכולת של מתמודדים לקיים קמפיין בחירות ראוי, דבר שעלול לפגוע בזכותם להיבחר, לא ברור כיצד הוכרעה ההחלטה לקיים את מועד הבחירות ב-30 לינואר על כן השאלות להלן צריכות להתברר במסגרת דיון דחוף בועדת הפנים והסביבה.


ב. האם למשרד הפנים מסד נתונים המצביע על אחוז המתמודדים למועצות וראשי הרשויות המשרתים במילואים?


ג. האם קבלת ההחלטה לגבי מועד הבחירות, נעשתה בהיוועצות עם נציגות מטעם המתמודדים בין אם אלו המכהנים ובין אם אלו מתמודדים חדשים, על מנת להבין האם באפשרותם להיערך כנדרש לבחירות?


ד. האם משרד הפנים לקח בחשבון, שכמאות אלפי חיילי מילואים נמצאים בחזית וככל הנראה לא יוכלו להגיע לקלפי על מנת לממש את זכותם הדמוקרטית ? האם נקבעו הוראות שונות בנוגע להצבעת חיילים, כפי שהוא רשאי לעשות (בהתייעצות עם שר הביטחון (לפי סעיף 79 לחוק הרשויות המקומיות) בחירות), תשכ"ה- 1965.


ה. מפניות רבות, שקבלה תנועה ישראלית מצד מתמודדים למועצות עיר, ישנו חשש שעלויות המימון של המתמודדים תהוונה גורם מכריע, שיפגע בקיום התהליך הדמוקרטי. דחיית הבחירות גרמה לנזקים כלכליים למתמודדים רבים והליך השיפוי ו/או קביעת יחידות המימון צריך, שיעשה כך ששיקולים תקציביים לא יהיו כאלה, שימנעו ממתמודדים לפרוש כעת מהליך הבחירות או להינזק משמעותית כלכלית כך שיפגע ההליך הדמוקרטי.


ו. האם משרד הפנים מודע לכך, שהמלחמה אפשרה לראשי רשויות וחברי מועצה מכהנים לקבל בולטות ציבורית ותקשורתית על רקע פעילותם האינטנסיבית והחשובה בטיפול בתושבים וצורכיהם בעת הלחימה זאת לעומת מתמודדים חדשים? גם עובדה זאת עלולה לפגוע בהליך הדמוקרטי.


לסיכום:

אנו מודעים לכך, שמדובר בהכרעה קשה וכי השיקולים בעת זו הם כבדי משקל . כמו כן ברור לנו לחלוטין, שכל החלטה, שתתקבל בנושא תפגע במועמדים לרשויות המקומיות אך בהתחשב בחשיבות של הבחירות כיסוד ההליך הדמוקרטי ונשמת אפה של הדמוקרטיה, שקיפות וקיום הליך היוועצות מבוסס על נתונים הוא קריטי מאין כמוהו.


על כן "תנועה ישראלית" פונה אלייך שר הפנים לקיים דיון בהול במסגרת וועדת הפנים והסביבה, במסגרתו תינתן למתמודדים האפשרות להביע את עמדתם, להיוועץ עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ולקבל תמונה מלאה ומסד נתונים לגבי מס' המתמודדים הנמצאים כעת בשירות מילואים פעיל ועלולים להיפגע מן ההחלטה לקיים את הבחירות במועד שנבחר.


עו"ד מלי טופצ'יאשוילי

מנהלת מחלקת מדיניות וקשרי ממשל

תנועה ישראלית.


להורדת המכתב:


פנייה דחופה לשר הפנים דיון חירום בוועדת הפנים של הכנס בדבר מועד הבחירות לרשויות המקומיות
.p
הורידו את P • 565KB

Comments


bottom of page