top of page

מדריך להקמת ועד שכונה

עודכן: 10 במאי 2023

במסגרת פרויקט שיקום שכונות שיזמה ממשלת בגין הראשונה, נולד מוסד חדש המוכר בציבוריות הישראלית כ-"ועד שכונה". מאז ועד היום הוא ממשיך להתקיים במתכונת כזו או אחרת. עובדה מעניינת היא שוועד שכונה כמוסד מעולם לא הוכר באופן רשמי כבעל מעמד סטטוטורי מחייב. מכיוון שכך, כל כוחו של וועד השכונה נובע מהלגיטמציה הציבורית-קהילתית של התושבים התומכים בו ובאופן שהוא מקיים ממשקי עבודה עם השלטון המקומי. לעומת זאת, אנו רואים שוועדים המתמנים מתוקף הכרזות אישיות של דמויות כאלו ואחרות או במסגרת מינויים המונחתים מלמעלה על ידי הרשות המקומית, אינם זוכים בלגיטימציה והתושבים רואים בהם כמי שמקדמים אינטרסים זרים. לגיטימיות ציבורית נשענת על נגישות, שקיפות ותקשורת דו כיוונית בין הוועד לתושבי השכונה, זאת לצד פעילות מתמשכת לקידום סדר היום שחשוב לכלל תושבי השכונה.


הניסיון של "תנועה ישראלית" בשטח מראה שככל שוועד שכונה נבחר בתהליך שקוף, דמוקרטי ומשתף יותר, כך גדלים סיכוייו לזכות בלגיטימציה ציבורית המאפשרת לו לפנות לרשות המקומית ולדרוש את קידום ענייני השכונה. להבדיל, ועד הממנה את עצמו ופועל על דעת עצמו גורם להחלשת כוחה של השכונה כולה. לכן במדריך זה, הראשון בסדרה המקצועית "מתארגנים!", נתמקד בתהליך של הקמת ועד שכונה, על רבדיו השונים. מדריך זה יסייע לתושבים להתארגן בצורה חכמה ויעילה תוך שמירה על מרחב פעולה בר קיימא.


המסמך נכתב על סמך הניסיון המעשי של תנועה ישראלית בהקמת ועדי שכונות במוקדים שונים בארץ, פעולות ארגוניות שליווינו מול הרשויות, בחינת תקנונים עצמאיים ומטעם הרשויות, כמו גם שיחות והפקות לקחים עם ועדי שכונות קיימים.


תהליך הפקת המדריך ועיקר הכתיבה הובלו על ידי רכזת השטח הבכירה של תנועה ישראלית - ליאת הלפרין. כמו כן, תודה מיוחדת על תרומתן של רכזת ההכשרות - מעין נעמה זיק, רכזת שטח מחוז דרום - גילה ברקוביץ-סמין ורכזת מחוז מרכז - ליאור אשכנזי.


שי גולוב – סמנכ"ל שטח והכשרות

ליאת הלפרין – רכזת שטח בכירה

ינואר 2023


1. הקדמה

תנועה ישראלית שמה לעצמה מטרה לצמצם את הפער בין התושבים לבין נבחרי הציבור. אחת מהדרכים לצמצום הפער הינה תמיכה והקמה של מוסדות דמוקרטיים השתתפותיים אשר מייצגים את התושבים, בעלי לגיטימציה הן מטעם הרשות והן מטעם התושבים. בבואנו ליישם פרקטיקות אלו, נתקל פעמים רבות במגוון רחב של התארגנויות אשר יימצאו בשלבים שונים של בשלות, גיבוש ואף זהות. על מנת ליצור אחידות בין כלל הוועדים ושטחי הפעולה של התנועה בערים השונות, מצאנו לנכון לנסח את התהליך המוצע מטעם התנועה, על מאפייניו ומופעיו השונים. תהליך זה כולל ליווי של מארגנת מטעם התנועה, אך תהליך דומה יכול להתבצע ע"י מארגנים מקומיים שמחויבים לו.


מובן כי המצב הקיים בשטח משתנה ממקום למקום ועל כן המסמך הבא פורס את התהליך המלא אשר מתאים להקמת ועד שכונה מאפס- כאשר תהליך הבחירות הינו עצמאי והרשות אינה יוזמת קיום בחירות רשמיות מטעמה. במידה והתארגנות התושבים זוכה להיענות מצד הרשות ולהסכמה בדבר קיום בחירות, או שבעיר קיימת מועצת ועדי שכונה מתכללת, ניתן לדלג על השלבים בהתאמה.


ככלל, תהליך הקמת ועד שכונה ויום הבחירות עצמו דורשים תקציב מסוים לטובת פרסום, הדפסות, כיבוד ועוד. תנועה ישראלית מציעה לשכונות המלוות על ידה תקציב לתהליך הבחירות. בנוסף, מומלץ למצוא ספונסרים מקומיים וכן למצוא משאבים שווי ערך במידת האפשר.


איך מקימים ועד שכונה


תהליך הקמת ועד שכונה

 1. הקמת צוות מוביל זהו השלב הבסיסי של תהליך. הדגש בו הוא על איתור גיבוש צוות מוביל של מובילים שכונתיים אשר מעוניינים להקים ועד בשכונה. צוות מגוון הכולל בתוכו 5-10 מובילים מקומיים מגוונים – זהותית ורעיונית.

 2. מפגש מובילים שכונתי הרחבת גרעין המעורבים בתהליך הועד, והתחלת הפעלה רחבה בשכונה בנושא. במפגש זה נרצה למצות את ההגעה שלנו לכלל הקולות והמגוון בשכונה, ולאפשר הזדמנות נוספת לתושבים לקחת חלק בתהליך גם אם הם לא מאורגנים בקהילות הקיימות או מובילים בשכונה. קיום מפגש תושבים רחב בשכונה אשר מטרתו קביעת תאריך אסיפה כללית.

 3. ועדת בחירות על מנת שתהליך הבחירות ייצא לפועל על הצד הטוב ביותר, יש צורך בהקמת ועדה ייעודית אשר תוודא את טוהר המידות בתהליך. חברי הועדה וסמכויותיה ישמשו תוקף פנימי וחיצוני לתהליך כולו. הקמת ועדת בחירות רשמית הכוללת: עו"ד, דמות ציבורית ואיש טכני.

 4. אסיפה כללית על פניו שלב טכני, אך למעשה מדובר במפגש תושבים חגיגי למדי. מפגש זה הוא יריית הפתיחה לבחירות, הן מבחינת הפרוצדורה הנדרשת והן מבחינת חשיפת לוח הזמנים המיועד. קיום מפגש אשר בסופו מתקבלות ההחלטות הבאות: * אישור ועדת הבחירות והתקנון. *נפתחת פתיחת אפשרות הגשת מועמדות לוועד. *אפיון הועד מבחינת הרכבו הרצוי.

 5. מפגש חשיפה טבילת האש הראשונה של המועמדים בקמפיין, לצד תרגול אחריותיות ברמת השכונה. הזדמנות למועמדים להציג את עצמם וחזונם לשכונה, ולתושבים לבחון את המועמדים הקיימים בהתאם לשאלות הרלוונטיות לכל אחד. קיום מפגש חשיפה של לפחות חצי מהמתמודדים.

 6. יום הבחירות רגע השיא (עד כה) של התהליך! קיום יום בחירות בשכונה – חגיגה דמוקרטית מקומית. הצגת הועד הנבחר לשכונה.


2. הקמת צוות מוביל

השלב הבסיסי והחשוב ביותר בתהליך, וגם המאתגר ביותר לפעמים. כיצד מוצאים את האנשים הנכונים? איך נמנעים מבזבוז זמן למעורבים, ומתקדמים עם מי שבאמת מעוניין בועד שכונה? התשובה לכך מורכבת, וכרגיל – אין תשובה אחת. ועל כן, נכון לנקוט בשני אפיקי פעולה מקבילים:


א. קול קורא – הפצת קול קורא להקמת ועד שכונה בדיגיטל המקומי ובאופן פיזי ברחבי השכונה.


ב. "ציד" – חיפוש אקטיבי של מובילים בפורומים מיועדים לכך: מנהלי קבוצות פייסבוק מקומיות, ועדי הורים במוסדות החינוך בשכונה, קבוצות פעילים קיימות, ועדי בתים דומיננטיים, מיפוי וסקירה מהעובדת הסוציאלית הקהילתית ואף סיור רגלי בשטח במקומות מרכזיים וביצוע שיחות 1:1 מזדמנות.


לאחר שיש בידינו רשימה של מובילים אפשריים להקמת הועד, הגיע שלב שיחות ה-1:1. כלומר, כחצי שעת שיחה עם מוביל/ה פוטנציאלית, במקום ניטרלי בשכונה, שבה אנו מציגים את התהליך המוצע מטעמינו, את התנועה כולה וכמובן, ואולי בעיקר, עונים על שאלות. בשיחות אלה נרצה לדייק מי האנשים שעימם כדאי להניע את התהליך. שאלות מומלצות למיפוי שכונה וצרכיה ניתן למצוא בנספח א' - מיפוי שכונה.


קשר עם המועצה המקומית- בשלב זה נברר את גישת המועצה המקומית לנושא ועדי השכונה. כך, נוכל לבחור מתי נכון אסטרטגית לפנות אליה בבקשה להכרה ותמיכה. בנושא הזה אין "תשובה נכונה"- כל מועצה ועיריה והתנאים הייחודיים לה.


כלל אצבע לא סופי – חצי מכלל השיחות שנבצע ימשיכו איתנו הלאה עם רצון להקים ועד.3. מפגש מובילים שכונתי

בשלב הקודם התמקדנו בחיפוש המובילים של השכונה, המנהיגים המקומיים הקיימים. בשלב זה, נרצה לבחון את כוחם האמיתי בשכונה, ואת יכולתם לרתום תושבים נוספים לתהליך הוועד. בנוסף, נרצה לשמוע קולות נוספים בשכונה, אשר ייתכן כי אינם מודעים לתהליך ו/או לא מאוגדים במסגרת ההתארגנויות הקיימות. מאפייניו של המפגש יכולים לקבוע במידה רבה את המשך התהליך כולו, ולכן חשוב להקפיד על הדגשים הבאים:


א. מיקום ותאריך – מקום בתוך השכונה, נייטרלי, ונגיש לכל. חשוב שכל אחד מהנוכחים ירגיש בנוח להגיע, ובהתאמה גם לבטא את דעתו. בנוסף, במידת האפשר יש לקבוע את המפגש בתאריך אשר אין אירועים מקבילים ברמת השכונה או אחת הקהילות בה. חשוב להתייעץ עם המובילים לגבי מיקום ותאריך רלוונטיים.


ב. סביבה ואווירה – כיבוד קל, שתיה קלה וחמה. לא להגזים, אבל חשוב לתת הרגשה של הכרת תודה, שאנחנו מעריכים את נוכחות המשתתפים. בנוסף, יש לדאוג לסביבה נכונה ומתאימה מבחינת ציוד: שולחנות, כסאות, מקרן, מסך ואף בידורית במידת הצורך.


ג. תוכן – מהות המפגש, ולמעשה הדבר העיקרי שתושבים ייקחו איתם הלאה. המידע שאנו רוצים להעביר צריך להיות ברור, נהיר ומאורגן – עדיף בצורת מצגת – בהתאם לנקודות הבאות:

 1. פתיחה- נתחיל את המפגש בסבב היכרות קצר אשר עיקרו: מי אני? מאיזה שכונה/חלק/קהילה אני בא/ה? ומה הביא אותי למפגש?

 2. מי אנחנו? – רקע על תנועה ישראלית, על תיאוריית השינוי שלה ועל מוקדי הפעילות.

 3. למה צריך ועד? – במה ועד תורם/משנה את המצב הקיים? כיצד ועד יכול לקדם את העיסוק בסוגיות המקומיות?

 4. מה התהליך? – התייחסות לתהליך הרשמי מצד הרשות (אם קיים), ובהתאמה את התהליך המוצע מצד התנועה.

 5. דיון חשוב מאוד, ולמעשה החלק הארי של התוכן. לאחר מענה מצד המארגנת והמובילים על שאלות שיתעוררו, יש לכוון את הדיון לסיעור מוחות משותף לגבי מה השלב הבא – מפגש מובילים נוסף או קביעת תאריך לאסיפה כללית?


4. ועדת הבחירות

ועדת הבחירות היא הרבה מעבר לגוף טכני אשר אמון על הפן הטכני של יום הבחירות והוצאתו לפועל. למעשה, תחת סמכותה ניתן למנות את האחראים לטוהר המידות, אישור המועמדים אשר עומדים בקריטריונים וכמובן איסוף וספירת הקולות ביום הבחירות. בשל רגישות התפקיד, יש לבחור בקפידה את חבריה, כאשר התפקידים ההכרחיים למינוי הם: עו"ד אשר ייתן תוקף לתהליך, איש טכני אשר יהיה אמון על האופרציה הטכנית של יום הבחירות ואנשים בעלי מעמד ציבורי כשופטים בדימוס וכד'. הגיוס לוועדה יתבצע באמצעות שיחות אישיות עם מועמדים פוטנציאלים.


פירוט מלא על ועדת הבחירות, אנשיה ופועלה ניתן למצוא בנספח ב' - תקנון בחירות מוצע.


5. אסיפה כללית

מעבר לפונקציה הטכנית שבקיום האסיפה הכללית, מדובר באירוע שהינו מפגש תושבים חגיגי במיוחד. מפגש זה מתקיים לאחר עבודה קהילתית מאומצת מצד המארגנת והמובילים המקומיים, ובאסיפה הכללית עושים את הצעד המשמעותי הנוסף לעבר הוועד.


בדומה לשלב הגיוס הראשוני, גם כאן חשוב לפרסם את קיום האסיפה הכללית באופן רחב ובמספר אפיקים על מנת לנסות ולמצות שוב את כלל הקהלים בשכונה. ההזמנה לאירוע יכולה להתבצע במגוון דרכים: שילוט בולט במיקומים מרכזיים בשכונה, חלוקת פליירים בתיבות הדואר, קידום ממומן בדיגיטל המקומי, פרסום פוסטים אישיים של המובילים המזמינים לאירוע ואף כתבה בעיתון המקומי. המטרה היא שיגיעו כמות נכבדת של תושבים מקשת ייצוגית רחבה בשכונה.


באסיפה הכללית מתקבלות ההחלטות אשר עומדות בבסיס תהליך הבחירות:

א. אישור ועדת הבחירות והתקנון.

ב. פתיחת ההרשמה למועמדים לוועד.

ג. אפיון ההרכב הרצוי של הועד.

ד. פרסום לוח הזמנים המיועד – מפגש החשיפה, יום הבחירות וכד'.


בשל חשיבות המפגש, הן ברמה הציבורית-מקומית והן ברמה הטכנית של ההחלטות המתקבלות, יש להקפיד על מספר דגשים:

א. סביבה ואווירה– לסידור החלל יש חשיבות, וגם לנראות. מעבר ללוגיסטיקה הרגילה (מקרן ומסך, בידורית, כסאות, כיבוד וכד'), נכון להקפיד על מיתוג בולט – של מועצת השכונות הרלוונטית ו/או תנועה ישראלית – על מנת לשדר את העוצמה שבתהליך. רולאפים, דגלים, שלטים ומיתוג ברור על כל חומר שמוצג או מחולק באירוע יסייעו בכך.


ב. הצגת ועדת הבחירות – ועדת הבחירות היא הכתובת של התושבים בתהליך בחירות כולו. כאן ניתן לראות את התקנון המוצע, להגיש מועמדות לועד או להתעדכן בתאריכים מסויימים. חשוב לייצר בולטות לוועדה במהלך האסיפה, באמצעות שולחן ממותג ומשולט באופן ברור, בו ניתן למצוא את החומרים הקשורים בבחירות ולשאלות בנושא.


ג. תוכן – בהתאם לצרכים מקומיים, ניתן ליצוק לאסיפה הכללית תכנים רבים, אולם בשל חשיבותו הפרוצדורלית, חייבים להתקבל באסיפה החלטות ברורות בדבר המשך התהליך. על כן, בבואנו לבנות את התוכן לאירוע, יש להקדיש זמן מכובד המאפשר קיום דיון והצגה בדבר ההצבעות הצפויות וזמן להצבעה בנחת ללא לחץ ודחיפות.


לחשוב קדימה-

א. בשלב זה מומלץ לאסוף מספרי טלפון של תושבים המעונינים בקבלת עדכונים שוטפים על הבחירות.

ב. ההליך הטכני של רישום המועמדים מאפשר כבר בשלב זה לאסוף מידע שימושי לטובת הפרסומים במהלך הימים המובילים לבחירות וכן כל מידע שנרצה להנגיש לבוחרים. מומלץ שהרישום יתבצע אונליין, תוך איסוף פרטים כגון תמונה ייצוגית, מענה על שאלות כגון קשר לשכונה או הבעיות המרכזיות שהמתמודד/ת רוצה לפתור וכו'.


6. מפגש חשיפה

פתיחת ההרשמה לוועד תביא עימה מועמדים ומועמדות רבים אשר ירצו לכהן כנציגי השכונה. על מנת לנטוע בתהליך כולו, ובפרט בחברי הוועד העתידיים, את עקרון האחריותיות, ראשית הקמפיין לוועד נפתח בהיכרות וחשיפה של המועמדים לתושבי השכונה כולה. כמו כן, מפגש זה הוא גם הזדמנות עבור המועמדים – להיפגש, להכיר ולהתחיל את שיתוף הפעולה ביניהם כבר עכשיו.


חשוב לציין כי ייתכן ויהיו חלק מהמועמדים שלא ירצו לקחת חלק במפגש, וזה בסדר. זוהי הזדמנות שלנו להבין מי רציני ומי לא. חלק מהותי מתפקיד ועד השכונה הוא להיפגש עם התושבים, להציג את האני מאמין האישי ולענות לשאלות. מפגש זה נותן למועמד/ת הזדמנות לתרגל את התפקיד בפועל, ובמקביל נותן את הבמה לתושבים לקיים שיח פתוח עם מי שמתחרה על קולם בבקשה לייצגם.


דגשים לקיום האירוע:

א. שיווק והזמנה – כבכל אירוע רחב היקף, נשאף לנוכחות גבוהה ככל האפשר. על כן, גם במקרה זה נפיץ את האירוע במספר דרכים באופן מקביל: דיגיטל וקידום ממומן, טלפונים אישיים לבאי האסיפה הכללית וכמובן באופן פיזי ברחבי השכונה.

ב. סביבה ואווירה– אופי האירוע נע בין פאנל לבין עימות פוליטי. במרכז החלל יושבים המועמדים, כאשר שמם מוצג באופן בולט, ומולם יושבים התושבים, קהל הבוחרים למעשה. מטרת האירוע היא לייצר תחושה של שיח בין המועמד לקהל. על מנת שזה ישמר, יש צורך בקביעת מנחה ומנהל לדיון כולו – רצוי אחד מהמובילים.

ג. תוכן – על מנת לשמור על הדיון במסגרתו הרלוונטית, השלד המוצע הוא: פתיחה קצרה על האירוע וסדר היום במפגש, הצגה אישית ואני מאמין של כל מועמד, דיון ושאלות בהנחיה חיצונית (לא מישהו מהקהל ולא מועמד) וסיום.


הרצת קמפיין הבחירות - למעשה, קמפיין הבחירות של המועמדים מתחיל במפגש זה, וימשיך עד ליום הבחירות. במהלך התקופה הזאת, השכונה צריכה להרגיש ולחוות את הקמפיין: חלוקת פליירים, פוסטרים עם תמונות המועמדים השונים וכמובן פעילות יזומה בדיגיטל מצד המועמדים עצמם.


7. יום הבחירות

הגענו לשיאו של התהליך – יום הבחירות! אבל מה זה אומר? לצד החגיגה הדמוקרטית וההזדמנות לחגוג את האופי והייחודיות של השכונה, ישנו לו"ז קפדני שיש לעמוד בו על מנת להוציא את היום לפועל בצורה החלקה והטובה ביותר. יום זה הינו באחריות כמעט בלעדית של ועדת הבחירות, בהתאם לתקנון שהוסכם באסיפה הכללית באופן רחב.


כהמלצה, להלן הלו"ז המוצע ליום זה:

לוז יום בחירות ועד שכונה

8. ממשיכים בעשיה

לאחר שעברנו תהליך שבסופו הגענו לוועד נבחר ומייצג, זה הזמן ליצור פגישה של הוועד לטובת התנעת העשייה עצמה. תחילת העבודה תהיה בבחירת יו"ר לוועד ויצירת מיפוי לשכונה - מציאת הסוגיות החשובות לתושבי השכונה, העמקה בהן ותיעדופן. בהמשך, מיסוד יחסי עבודה אל מול בעלי התפקידים הרלוונטיים ברשות ואף בשלטון המרכזי.


סיכום

המדריך להקמת ועד שכונה הוא המסמך הראשון בסדרה המקצועית "מתארגנים!" שמפיקה תנועה ישראלית. במסגרתה מתוכננים לצאת מדריכים נוספים שמטרתם לסייע לתושבים להקים ועדי שכונה, להרחיב את היקף פעילותם, וכן להנגיש שלל כלים מקצועיים להשפעה על מדיניות הרשות המקומית.


תנועה ישראלית מזמינה את קוראות וקוראי המדריך לפנות אלינו ולקבל ייעוץ וליווי בתהליך הקמה של ועד שכונה. הליווי בא לידי ביטוי במגוון דרכים, מליווי צמוד של מארגן קהילתי מקצועי מטעם התנועה, דרך סיוע במימון הליך הבחירות ועד למתן מעטפת תמיכה בכלי דיגיטל, רשתות חברתיות ויחסי ציבור.


בנוסף, אנחנו מחברם את ועדי השכונות שלנו לרשת ועדים ארצית בה מתקיימים ממשקים לשיתוף ידע וניסיון ומפגשים מקצועיים בשלל נושאים המעסיקים את הוועדים והתושבים. המדריך הינו מסמך חי ונושם המתעדכן מפעם לפעם על סמל הידע הנלמד בשטח. נשמח תמיד לשמוע מכם רשמים, ללמוד מהניסיון שלכם ולשלב את אלו בגרסאות העתידיות של

של המדריך הנוכחי.


אם הגעתם עד כאן סימן שהמפתחות כבר בידיים שלכם ושלכן. כמו גם האחריות להקים ועד שכונה דמוקרטי, משתף ובעל השפעה. בהצלחה!


נספח א' - מיפוי שכונה

טופס לדוגמא:

טופס ריק להורדה:

טבלה למיפוי שכונה
.pdf
הורידו את PDF • 264KB


נספח ב' - תקנון בחירות מומלץ לוועד שכונה - תנועה ישראלית


תקנון בחירות מומלץ לועד שכונה
.pdf
הורידו את PDF • 589KB

Comments


bottom of page