top of page

מבוא לפוליטיקה מקומית

הפוליטיקה המקומית בישראל חולקת היבטים מסוימים עם הפוליטיקה הארצית, אך במובנים רבים ישנם היבטים שונים לחלוטין שמשפיעים על פעילות הפוליטיקאים המקומיים. במאמר זה אנחנו מעוניינים לסקור את הגורמים המשפיעים על התכונות של מערכות המפלגות (רשימות) במועצות רשויות מקומיות במגזר העירוני יהודי בישראל.מפלגות תמיד היו אבן-יסוד חיונית של הדמוקרטיה הייצוגית. המפלגות מגבשות מצע בחירות עליו המצביעים מתבססים בבחירתם, מגייסות ובוחרות מועמדים להתמודדות בבחירות, מנהלות קמפיינים ומיישמות את המצע בהחלטות מדיניות. כל זה נכון לגבי הרמה הלאומית-ארצית, אך מה לגבי הרמה המוניציפלית-מקומית? בעת המודרנית קיימות שתי תפיסות מתחרות לגבי האופי הרצוי של השלטון המקומי: האחת גורסת שעליו להתנהל באופן מקצועי, נייטרלי וטכני, באופן דומה לעסק אשר דואג לספק שירותים ללקוחותיו, והשנייה מדגישה את היותו של השלטון המקומי זירה אידאולוגית בה נפגשים ולעתים מתנגשים תפיסות-עולם וערכים שונים של תושבי הרשות. בין אם אתם נוטים יותר לתפיסה הראשונה או השנייה, שווה להתעכב על כך שאופי המפלגות המקומיות (רשימות) בישראל מייצג *פוליטיקה אחרת* מזו הארצית. לראיה, בזמן שהמערכה הפוליטית הלאומית מעלה טורים ומציגה קיטוב חסר תקדים בין הגושים הפוליטיים, הרשימות המקומיות עוברות מגמת התנתקות מהמפלגות הארציות, כך שבבחירות האחרונות הרשימות המקומיות בערים היהודיות היו ברובן הגדול עצמאיות (לא מזוהות באופן ישיר עם הליכוד, מרצ וכו'). הודות לכך, אותן רשימות יכולות להתמקד בפתרון בעיות מקומיות ויומיומיות, למצוא מכנה משותף בין מצביעים מאוכלוסיות שונות, ולהתגבר - גם אם באופן חלקי - על השסעים בפוליטיקה הלאומית. במסגרת החיפוש שלנו אחר דרכים אלטרנטיביות ואפקטיביות לקרב בין הציבור למוקדי קבלת ההחלטות, פתחנו בתנועה ישראלית בתהליך למידה של רשימות מקומיות ייחודיות בנוף הישראלי, כמו התעוררות בירושלים, מחוברים בחדרה ואשדודים באשדוד. אלו הן רשימות שהוקמו על ידי פעילים מקומיים ושומרות על קשר רציף וממוסד עם התושבים על מנת להשמיע את קולם במועצה. ומה אצלכם? האם קיימת ביישוב שלכם רשימה מקומית שדואגת להשמיע את קולכם במועצה? ספרו לנו על כך.

Kommentit


bottom of page