top of page

כנס בין עיר לשכונה

כחלק מפעילותנו קיימנו לאחרונה כנס ייחודי - "בין עיר לשכונה", כנס שמטרתו היא לסייע לגורמים עירוניים אשר מרכזים את תחום הקהילה, יחד עם תושבים ופעילים חברתיים שהקהילה והסביבה היא נר לרגלם, להכיר ולקבל כלים משמעותיים שיסייעו להם להצעיד את הערים והשכונות שלהם קדימה.מה היה בכנס "בין עיר לשכונה"?

העולם הפוליטי ועולם השלטון המקומי לא שונה מהחיים עצמם, בסופו של דבר הכל מתחיל ונגמר באנשים, וככה גם ממשקי עבודה משותפים מתחילים - בהיכרות מקצועית ואישית בין הגורמים השונים. מתוך ההנחה הזו החלטנו לקיים את כנס "בין עיר לשכונה" שבו השתתפו חברי מועצה ועובדי רשויות מקומיות.


מעבר למינגלינג, דיברנו גם על חשיבותם של חברי המועצה כחוליה המקשרת בין הדרג המקצועי לבין התושבים, ועל הצורך ההדדי בעבודה משותפת וכיצד אפשרי לעשות זאת. הכנס היה פרודקטיבי וחיובי, ומכאן אנחנו רוצים להודות לכל משתתפי הכנס, ביניהם לסגן ראש עיריית ירושלים ולסגן ראש עיריית תל אביב על השתתפותם בפאנל.Comments


bottom of page