top of page

חוק טבריה: דיון בחוק הפרסונלי בפני וועדת הפנים

צפו בעו"ד מלי טופצ'יאשוילי, ראש תחום מדיניות וממשל בתנועה ישראלית, בדיון שהתקיים בכנסת ישראל בנוגע לחוק טבריה.


ח"כ עמית הלוי מהליכוד העלה הצעת חוק פרסונלית שממוקדת בטובתו של אדם אחד בלבד - ראש הוועדה הקרואה של עיריית טבריה. ראש הוועדה הנוכחי, אשר מקורב לח"כ אריה דרעי, יהנה בשל הצעת החוק הזו מיתרון לא הוגן ולא סביר במרוץ לראשות העירייה.


החוק הזה מצטרף לשורה של צעדים עם מגמה ברורה: קידום מקורבים ופגיעה מהותית בעצמאותן של הרשויות המקומיות. לאחרונה הצטרפנו בתנועה ישראלית לעתירה שהוגשה לבג"ץ על ידי התנועה לטוהר המידות והמועמדת לראשות עיריית טבריה, עו"ד שני אילוז, כדי למנוע מחוק זה לעבור.


נציגת תנועה ישראלית בוועדת הפנים של הכנסת

צפו בעו"ד מלי טופצ'יאשוילי, ראש תחום מדיניות וממשל בתנועה ישראלית, בדיון סוער שהתנהל בוועדת הפנים של הכנסת על החוק של ח"כ עמית הלוי.Comments


bottom of page