top of page

חגיגה דמוקרטית בכפר סבא

תושבי שכונת הדרים בכפר סבא התעוררו ליום של חגיגה דמוקרטית שמחה במיוחד שבו, לאחר הליך דמוקרטי מרגש במיוחד, נבחר ועד השכונה הראשון.


בחירות לוועד שכונת הדרים בכפר סבא

ביום שישי ה - 7.7.23 נערכו בשכונת הדרים הכפר סבאית הבחירות הראשונות אי פעם לוועד השכונה. לאחר הליך הכנה מקדים ויסודי, 15 תושבי השכונה הגישו את מועמדותם להיכלל בוועד ובסופו של יום נבחרו 7 שיכהנו כחברי הוועד החדש. הליך הבחירות התקיים כסדרו על פי פרוטקול מסודר שנכתב על ידינו בתנועה ישראלית, בשיתוף עם מועצת השכונות.


בחגיגה הדמוקרטית הזו השתתפו 1129 אנשים, כאשר מתוכם 52 נפסלו ולא נספרו יחד עם הקולות הכשרים. כל הקולות הכשרים נבדקו ונמצאו כתושבי השכונה שאכן מתגוררים בה ובסוף ספירה קפדנית שלוותה במשקיף מטעם התושבים הכריזה וועדת הבחירות על חברי הוועד הנבחר:

  • ענבל רבינוביץ'

  • חזי שרף

  • עדי דינר

  • מיכאל וייסמן

  • איילת אראל

  • דורי זקר

  • אשר שחר


תגובות לבחירות וועד שכונת הדרים

ההליך הדמוקרטי המרגש שהתקיים לא נעלם מעיניהם של וועדי שכונות והתארגנויות מקומיות אחריות והתקשורת המקומית ציינה את המאורע גם היא בסיקור רב. בין הדוברים והמברכים על הליך הבחירות היה גם ציבי אלון, יו"ר מועצת השכונות, אשר אמר:


"מועצת השכונות ממשיכה במימוש החזון להקים נציגות תושבים לכל שכונה ושכונה בכפר סבא ולחברן לרשת ועדי שכונות במטרה לקדם את הצרכים המשותפים ולהשפיע לטובה על מדיניות העירייה. שכונת הדרים היא עוד שכונה בפאזל, שיוצאת להליך בחירות שכזה בכפ"ס וניתן לראות בבירור עליית מדרגה ברמת ההשתתפות, שכן זו השכונה הגדולה ביותר במזרח העיר וזו מגמה שאנחנו שואפים לחזק."
Commentaires


bottom of page