top of page

זום תקשורת מקומית | תנועה ישראלית

אז איך בעצם עובדת מערכת עיתונאית ואיך פונים לכתבת מקומית? הצטרפו אלינו להרצאת זום ייחודית שבה נלמד איך לעבוד עם התקשורת המקומית. צפו בסדנה שהועברה על ידי בועז גריילסמר וגיא אתגר מתנועה ישראלית בהשתתפותם של פעילות ופעילי השטח של התנועה.
Comentarios


bottom of page