top of page

השקת "המצפן" - מדריך המדיניות לקידום שוויון בשלטון המקומי

רצינו להודות לכל מי שהגיעו לכנס השקת "המצפן" מדריך המדיניות לקידום שוויון בשלטון המקומי. חברי וחברות מועצה, מנהיגים מקומיים ותושבים מעורבים הגיעו לשמוע, להשמיע וללמוד איך מגבירים מעורבות אזרחית ברמה המקומית, ולפתח פרקטיקות לקידום ערכי השוויון.


היה מרגש לראות ולשמוע כל אחד ואחת מכם, זו עוד הוכחה שהזירה מוניציפלית רלוונטית מתמיד ויכולה להפוך למקום שממנו צומחת מנהיגות המחוברת לשטח. אנחנו עוד מתאוששים מכל החוויות והאושר שהציפו אותנו, אבל רצינו לשתף בתמונות ובחומרי עיון מערב מדהים ועמוס.


מה היה בכנס המצפן

לאורך הכנס התקיימו מושבים ודיונים רבים, אשר בהם השתתפו ארגונים חברתיים רבים שפועלים בזירות המקומיות השונות. כחלק ממטרת העל שלנו בכנס, לחשוף חברי וחברות מועצה לפעילויות השותפות שלנו בתנועה ישראלית, קיימנו פאנל ייחודי במהלך הכנס שעסק בהתארגנויות שכונתיות. את המושב פתח שי גולוב, סמנכ"ל שטח והכשרות בהצגת התנועה וחברי הפאנל המכובדים שכללו את: סמירה עזאם - סגנית ראש עיריית עספייא, בני אנניה - חבר מועצת העיר ראש העין, אדיר שוורץ - חבר מועצת העיר ירושלים, מאיר אברז'יל - חבר מועצת העיר אשדוד.


במהלך הפאנל דנו הנוכחים בצורך לחיזוק הלגיטימציה המקומית וביסוס הפעילות בעיר של גופים מקומיים ועל הצורך בפעילות פוליטית עירונית המבוססת על כלים קהילתיים ובנויה על התארגנויות מקומיות כדי לייצר לגיטימציה ציבורית רחבה. כל חברי המועצה שהשתתפו בפאנל משתמשים בכלים ובשיטות של ארגון קהילתי ובמהלך האירוע הם שיתפו אותנו בעבודתם הפרטנית.Comments


bottom of page