top of page

הדלקת נרות חנוכה בתנועה ישראלית

אין דרך טובה יותר לחתום את חג החנוכה מאשר לכנס את כל ועדי השכונות שלנו בדרום מזרח תל אביב ולהדליק יחד איתם נר שמיני של חנוכה. השנה, ביקשנו מכל יור' ועד שכונה להדליק נר אחד, לספר על הפעילות שלו בשכונה ולהקדיש תפילה למי שיחפוץ.


אנחנו רואים חשיבות רבה בחיזוק ורישות הועדים שלנו, ההיכרות ושיתוף הפעולה ביניהם, מסייעת לגיוון הפעולות הקהילתיות. בסיום החג נאחל לחיילי צה"ל שיחזרו בשלום מהמערכה ולכל חטופינו שישובו במהרה הביתה !コメント


bottom of page