top of page

האם ראשי הרשויות המקומיות באמת רוצים דמוקרטיה?

עו"ד מלי טופצ'יאשווילי, ראש תחום מדיניות וקשרי ממשל בתנועה ישראלית, במאמר דעה אשר התפרסם ב"כלכליסט" בתאריך 08.09.23 ובו, לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, היא בוחנת את מידת השקיפות ברשויות המונציפאליות ואת הצורך המהותי בהגברת הפיקוח האפקטיבי כדי לקדם ערכים דמוקרטיים.


ראש הרשות המקומית באמת רוצה דמוקרטיה?

הבחירות לרשויות המקומיות מתקרבות, ובהתאם להלך הרוח הציבורי ראשי רשויות מכהנים, המציגים את עצמם לבחירה נוספת, מתייצבים בפינה הנוחה להם במאבק על הרפורמה המשפטית – מי לצד כוחות המחאה הדורשים "דמוקרטיה" ומי לצד תומכי הרפורמה. ראשי הרשויות המבקשים להנות מקולות מתנגדי הרפורמה (מבלי לגרוע מהאפשרות של התנגדות אמיתית כמובן) מגיעים באופן קבוע להפגנות, ומציבים את משקלם הציבורי לצד המוחים.

בנוסף, נדמה כי מעולם לא הייתה תקופה בה ראשי רשויות ונבחרי ציבור של השלטון המקומי, היו מעורבים יותר בנעשה בפוליטיקה הארצית. דומה כי ראשי השלטון המקומי ביקשו להביע את דעתם על מהלכי הממשלה ולהתלונן על אי שיתופם בהחלטות כמעט בכל הזדמנות: החל מהאלימות הגוברת בחברה הערבית, עבור בקרן הארנונה, התכנים החינוכיים בבתי הספר, יחסי דת ומדינה ועוד ועוד.


אך האם ראשי הרשויות שוחרי הדמוקרטיה והשיתוף הללו אכן מאמינים בערכים דמוקרטיים גם כאשר הם אינם משרתים את מטרותיהם הפוליטיות?


בחינה של השלטון המקומי בישראל, בהובלת אותם ראשי הרשויות, מראה כי החיסרון הדמוקרטי ברשויות המקומיות הוא עצום וניכר, וכי אותם ראשי רשויות "דמוקרטיים" לא רק שלא פועלים כנגד החיסרון הדמוקרטי האדיר ברשויות המקומיות, הם אפילו מתנגדים לקידום הדמוקרטיה ברשות שהם מובילים. ולמה? כי דמוקרטיה לא טובה להם בשטחי המגרש הביתי.


כך, לדוגמה, כמעט כל אותם ראש ערים דמוקרטיים נהנים מהיעדר אופוזיציה עירונית. במהלך השנים נוצר מצב שבו חברי המועצה בשלטון המקומי איבדו את הכלים והסמכויות שאיפשרו להם לפקח על ראש הרשות והקואליציה שלו. התוצאה היא שכמעט כל ראש רשות בישראל נהנה מסמכויות נרחבות שאינן ניתנות לפיקוח, וודאי שאינן מושפעות מעמדות של חברי האופוזיציה.


כך לדוגמה גם בשמירה על מעמדם של שומרי הסף ברשויות המקומיות. כידוע, מרכיב משמעותי במחאות על הרפורמה המשפטית נוגד לשמירה על מעמדם של שומרי הסף ברמה הארצית. גם שומרי הסף ברשויות המקומיות הם תפקידים קריטיים על מנת למנוע שחיתויות, בדיוק כמו שהם חשובים ברמה הארצית. גזבר עצמאי, יועץ משפטי חזק, ומבקר רשות שלא מתנכלים לו הם מצרך חיוני לתפקוד הרשויות המקומיות. במרבית הרשויות המקומיות לא תמצאו כאלה.


והנה עוד דוגמה: השקיפות בעשייה של הרשות היא קריטית לצורך פיקוח אפקטיבי על הרשות המקומית - פרסום שאילתות של חברי המועצה, יומנים של ראש הרשות, חברי המועצה ופרטי התקשרות, פרסום ישיבות מועצה, תקציב מקומי, החלטות, דוחות מבקר, פרוטוקולים של ועדות, ופרסום באופן נגיש של מסקנות והמלצות אותן ועדות. אתם מוזמנים לבדוק האם ראש הרשות שלכם דואג לפרסם את כל הפרטים הללו. התשובה תהיה ככל הנראה שלילית.


לסיכום: כאשר מדברים על דמוקרטיה אסור לעצור בשלטון המרכזי. הבחירות המקומיות הם המאני טיים של ראשי הרשויות, ואם יש תקופה בה נוכל לחייב את ראשי הרשויות להתחייב לקידום ערכים דמוקרטיים היא דווקא עכשיו כאשר פתק ההצבעה עוד איננו מובטח. בידקו היטב האם ראש הרשות שלכם שמעמיד את עצמו לבחירה נוספת הוא באמת דמוקרט או שאולי הערכים נעצרים אצלו על סף הלשכה, ופעלו בהתאם.


Comments


bottom of page