top of page

דפוסים של פוליטיקה אישית בשלטון המקומי

הילה מרים ירושלמי, חוקרת במחלקת המדיניות של תנועה ישראלית, התראיינה ברדיו 102FM על מחקרה המקיף שבו בחנה 30 רשויות מקומיות בישראל ואת מידת הפיכתן למנגנון של פוליטיקה אישית. במהלך הראיון עונה הילה על שאלות רבות בהקשר זה, כמו למשל האם הפיכתה של הפוליטיקה המקומית לפרסונלית יותר היא חיובית או שלילית, מה כדאי לשנות בשיטת הממשל המוניציפלי כדי שתעבוד יותר למען האזרח ועוד מגוון רב של סוגיות.


הילה מרים ירושלמי - דפוסים של פוליטיקה פרסונלית בשלטון המוניציפליComments


bottom of page