top of page

ביטול עילת הסבירות - פגיעה קשה גם ברשויות המקומיות

אין דרך אחרת להגיד את זה: החלק המסוכן ביותר ברפורמה המשפטית הוא ביטול "עילת הסבירות". עו"ד מלי טופצ'יאשווילי, ראש תחום מדיניות וממשל בתנועה ישראלית, במאמר דעה שפורסם לראשונה ב - וואלה! בתאריך 09.07.23


כך ייפגע האזרח הקטן אם חוק ביטול עילת הסבירות יעבור

למי שחושש משינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, כדאי לדעת שהחלק המסוכן ביותר שמקדמת הממשלה במסגרת המהפכה המשפטית הוא דווקא ביטול "עילת הסבירות". מדוע מדובר בחלק המסוכן ביותר? כי צפויה להיות לו השפעה רחבה ביותר על זכויות האזרח וניהול חיי היום יום ברשויות המקומיות.


אם שליטה בבחירת שופטים מאפשרת לממשלה למנות את "אנשי שלומה" בתקווה שאלו יפסקו בהתאם לאג'נדה שלה, ביטול עילת הסבירות יתיר בבת אחת את הרסן מעל פעולות הממשלה ורשויות מנהליות שיהפכו להיות כמעט בלתי מוגבלות.


עילת הסבירות היא כלי קריטי בידי "האזרח הקטן", הנועד להגן עליו מפני החלטות שרירותיות של רשויות השלטון והפקידים. היא מבטיחה כי ההחלטות של רשויות השלטון במדינת ישראל יתקבלו באופן הגון, בצורה שוויונית, ללא שרירות לב ומשוא פנים. אך עילה זו היא לא רק כלי ביד האזרח, היא גם כלי משמעותי בידי רשויות אחרות, כגון הרשויות המקומיות, מפני דורסנות שלטונית והחלטות בלתי סבירות בעניינן.


אז מדוע ראשי הרשויות אינם נעמדים על הרגליים האחוריות, כמו בנושא קרן הארנונה? מכיוון שלחבל הזה יש שני קצוות, בקצה אחד, ביטול עילת הסבירות יתיר את הרסן גם מעל ראשי הערים והרשויות המקומיות שיהיו משוחררים מביקורת שיפוטית, אך מן הצד השני ישאיר אותם חשופים להחלטות שרירותיות של הממשלה שיכולות לפגוע בעצמאותן וביכולתם להתגונן.


נכון לכתיבת שורות אלו, הקואלציה עוד משתעשעת עם נוסח חוק שיחריג את הרשויות וישאיר אותן "חשופות" לביקורת שיפוטית. מעניין אם אז יתעוררו ראשי הרשויות ויבינו שהם בבעיה, שבהכרח תגרע מכוחן ועצמאותן של הרשויות. בלי יכולת עמידה נגד החלטות שלטוניות בלתי סבירות, ראש עיריית ירושלים דאז, טדי קולק, לא היה יכול להגיש את בג"ץ אצטדיון טדי: בשנות ה-80 הגיש ראש העיר בקשה להקמת איצטדיון טדי בירושלים, אך משרד הפנים עיכב את התוכנית לבניית האצטדיון במשך שנים. רק כשבג"ץ נדרש להתערב, וקבע שלא סביר להתעלם מהצורך של העירייה באצטדיון - הוא הוקם.


לביטול עילת הסבירות יש שני היבטים נוספים הקשורים לרשויות המקומיות שצריכים להדאיג כל אזרח. לרשויות המקומיות יש שליטה אדירה בהיבטים כלכליים ומנהליים רבים המשפיעים לא פחות מהחלטות ממשלה על תושבים, אם לא יותר. הרשויות המקומיות אחראיות על ועדות תכנון ובנייה שמוציאות היתרי בנייה, על חלוקת משאבים והוצאת מכרזים, חלוקת קרקעות, גביית ארנונה ועוד שלל סמכויות שלהן יש השפעה כלכלית אדירה על חיינו. אם עילת הסבירות תבוטל יפתח צוהר ענקי לשחיתות שלטונית משמעותית במסגרת ניהולן של הרשויות המקומיות.


בנוסף לכך, לרשות המקומית יש השפעה על חוקי עזר שהם הכלי התחיקתי שלהן. החוקים קובעים בין השאר כיצד ומתי אדם יבלה, ינהל עסקיו או יערוך קניותיו. הם מסדירים במסגרת החוק את האוכל שאדם צורך, את האשפה שהוא משליך, את עניינם של מפגעים ומטרדים ואף נושאים הקשורים לזהות תרבותית. על כל אלו יש לתושב את הרשות והיכולת לעתור נגד חוק עזר, שלטעמו התקבל משיקולים זרים או לא שוויוניים כפי שעילת הסבירות מאפשרת לו כיום, אך ביטולה יביא לביטול הזכות לעתור.


לסיכום, עדיין לא ידוע מה תהיה התוחלת הסופית של עילת הסבירות, אם תצומצם רק לפעולות הממשלה או תורחב גם לרשויות המקומיות, אך המגמה הזו צריכה להדאיג לא רק אזרחים שחוששים מפני עריצות השלטון, אלא גם את הרשויות המקומיות והעומדים בראשן שצפויים לאבד את עצמאותן עד כדי צמצום המוחלט לדרג פקידותי מבצע. בניגוד לשינוי ההרכב לבחירת שופטים, את הפגיעה באמצעות ביטול עילת הסבירות אנחנו נראה באופן מיידי ממש ביום שאחרי.

Comentários


bottom of page