top of page
banner.jpg

הצבעתך נקלטה!

תודה על השתתפותך בתהליך הבחירות לוועד השכונה בעיר כפר-סבא.

מעוניינים להתעדכן בכל מה שקורה בעיר ובשכונה?

הצטרפו למועצת השכונות בדיגיטל

תנועה ישראלית

bottom of page