top of page
333642225_923714618656146_8265922020006909274_n.jpg

תודה

שהגשת מועמדות למשרה בתנועה ישראלית!

במידה ותימצא התאמה למשרה ניצור קשר להמשך התהליך. בינתיים מוזמנים לעקוב ולהתעדכן

בכל מה שקורה בתנועה

bottom of page