top of page

את הפעילות שלנו מלווה מחלקת המחקר שלנו, שמסייעת לנו לרתום כלים חדשניים ולאמץ גישות ורעיונות שמיושמים בהצלחה ברחבי העולם, באזורים המתמודדים עם אתגרים דומים שונים לשלנו.

תנועה ישראלית הינה עמותה רשומה (ע"ר – הברית האזרחית הישראלית ) אשר, במקביל לעבודת השטח שלנו שנפרשת לכל אורכה ורוחבה של המדינה ופוגשת כל מגזר וקבוצה, אנחנו פועלים גם לקידום מדיניות שמחזקת את השלטון המקומי, בדגש על פיתוח מנגנונים דמוקרטיים שיבטיחו  ייצוג והשפעה לקבוצות מגוונות על מועצת העיר.

מי
אנחנו

שלנו

החזון

הצורך - "אִם אֵין אֲנִי לִי, מִי לִי? וּכְשֶׁאֲנִי לְעַצְמִי, מָה אֲנִי? וְאִם לֹא עַכְשָׁיו, אֵימָתַי?"

האזרחים הם מקור הסמכות של השלטון במדינה דמוקרטית, לכן זכותו של הציבור להשפיע על קבלת החלטות במדינה ולא רק להצביע בקלפי. בישראל נבחרים הנציגים אחת למספר שנים בשיטת הדמוקרטיה הייצוגית. האופן בו שיטה זו מופעלת בישראל, יוצר מרחק רב בין הנבחר לבוחרים שכן אין בה אלמנטים של בחירה ישירה או ייצוג אזורי. השלטון המקומי, שכבת השלטון

הקרובה ביותר לאזרח, אמור למלא את הוואקום שנוצר ולממש את צרכי הקהילות הקיימות בשטחו. עם זאת, גם בשלטון המקומי השתתפות האזרחים בתהליכי קבלת החלטות הנוגעות ישירות לחייהם כמעט ואינה קיימת.

וכך, לאזרח/ית הישראלי/ת אין השפעה ישירה על נציגיו, הן ברמה המוניציפלית והן ברמה הארצית. נוצר מצב בו אין אחריותיות של נציגי הציבור כלפי האזרח אשר נותר חסר אונים ללא יכולת להשפיע על תהליכים המתרחשים בקהילתו.

כלל אזרחי מדינת ישראל מיוצגים, שווים בפני השלטון, חיים בסולידריות ובעלי השפעה דמוקרטית בהחלטות המעצבות את המדינה, למען עתיד משותף ברוח ערכי מגילת העצמאות.

שאנחנו מקדמים

הפתרונות

של תנועה ישראלית

תאוריית השינוי

שלנו

הצוות

המנהל

הוועד

bottom of page