top of page
Section_Landing_Page.jpg
לוגו משולב מועצת השכונות כס_edited.jpg

שכונת הדרים

יוצאת לבחירות

תושבי שכונת הדרים מקימים ועד שכונה
ומזמינים אותך להשתתף
בתהליך הבחירות

(טופס ההצבעה למטה)

הבחירות יערכו ביום ו'

7.7.23

בין השעות 16:00 - 7:00 | ליד בנק הפועלים בית נטופה, הדרים כ"ס

המועמדים

רשימת

Image by Shai Pal

לוועד השכונה

איך מצביעים

הצבעה מקוונת

1. נכנסים לטופס ההצבעה למטה 
2. מזינים פרטים אישיים
3. בוחרים 7 שמות מרשימת המועמדים
4. מאשרים

הצבעה פיזית

1. מגיעים לדוכן ההצבעה
2. ממלאים פרטים אישיים
3. בוחרים 7 שמות מרשימת המועמדים
4. מאשרים

נשמח לסייע ולהשיב על כל שאלה

לבירורים נוספים

ציבי: 050-8217404 | ליאת: 054-7502880

bottom of page