top of page
Banner_lets_think.jpg

בואו

נחשוב

כדי שפעולה אזרחית תהיה אפקטיבית, היא צריכה להיות מבוססת על מידע ועל ידע.

 

צוות המחקר שלנו מסייע לדייק את העשייה שלנו, ללמוד מהנעשה בעולם, לשלב תיאוריות מתקדמות ומודלים יישומיים, למפות אתגרים והזדמנויות ולרתום את כוחה של הטכנולוגיה כדי להגביר את ההשתתפות הדמוקרטית.

 

בנוסף, הצוות מסייע לנו להבין את המורכבויות בתחומים ובאזורים בהם אנחנו פועלים, ולגבש עמדות באופן מנומק ומבוסס נתונים. ידע הוא כח ועשייה על בסיס ידע מאפשרת לנו להשפיע הרבה יותר. הנה כמה מהרעיונות שהם עוסקים בהם:

מאמרים

Btn Copy 3-Btn.png
bottom of page